Czy projekty wiatrowe wypełnią koszyk aukcyjny w 2019 r.?

Na podstawie bazy danych „Projekty wiatrowe w Polsce – aktualizacja maj 2019”

Ubiegłoroczne aukcje OZE potwierdziły, że energia wiatrowa jest najtańszą technologią OZE na polskim rynku energetycznym. Pomimo, że cena referencyjna dla instalacji wiatrowych wynosiła 350 zł/MWh, to wygrały projekty wiatrowe o cenach od ok. 157 zł/MWh do 216 zł/MWh. W sumie aukcję wygrało 31 ofert, złożonych przez 23 inwestorów z projektami wiatrowymi o łącznej mocy szacowanej na 1,1 GW. W aukcji zakontraktowano łącznie (na okres 15 lat) prawie 42 TWh energii elektrycznej, co stanowiło ponad 93% maksymalnej (zamówionej przez rząd) ilości energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w tej aukcji (dla porównania – w aukcji dla instalacji o mocy poniżej 1 MW – gdzie wygrywa fotowoltaika – zakontraktowano tylko 51% procent zamówionych wolumenów).

Projekty wiatrowe w ustawie OZE

Dla energetyki wiatrowej przygotowywana jest potężna aukcja (na grudzień), w której łączna moc nowych projektów wiatrowych, które zdobędą kontrakty na sprzedaż energii po gwarantowanej cenie w okresie 15 lat, może sięgnąć 2,5-3 GW (koszyk aukcyjny dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW).

Ustawa OZE, która w lipcu została przegłosowana przez Sejm, wskazuje, na dodatkowe preferencje dla energetyki wiatrowej m.in. wydłużony okresu realizacji inwestycji wiatrowych z 24 miesięcy do 33 miesięcy, pozwolenia na budowę wygasają zgodnie z zasadami ogólnymi w Prawie budowlanym, ale nie wcześniej niż 16 lipca 2021 r., czy też przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE do 30 czerwca 2021r. z możliwością przedłużenia. Właśnie analiza warunków przyłączenia do sieci i umów przyłączeniowych (z dodatkową informacją o pozwoleniach budowlanych) stanowi podstawę tworzenia przez IEO bazy danych projektów wiatrowych, które mogą wziąć udział w systemie aukcyjnym, w tym w planowanej na grudzień aukcji.

Baza projektów wiatrowych na terenie Polski

Baza projektów wiatrowych na terenie Polski wskazuje na 570 projektów, wśród których 90% ma zawarte umowy przyłączeniowe z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) lub Operatorem Sieci Przesyłowej (PSE). W bazie danych IEO „Projekty wiatrowe w Polsce ‘2019” jest kilkaset aktualnych projektów wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 8 GW.

Dla ponad połowy aktualnych projektów (około 300) IEO zidentyfikował inwestorów oraz odnaleziono informacje o etapie zaawansowania tych projektów (do etapu pozwolenia budowlanego, które będzie w zasadzie formalnym/twardym warunkiem udziału w tegorocznych aukcjach). Na podstawie analizy bazy danych można wyróżnić 56 projektów na najbardziej zaawansowanym etapie. Wśród nich zidentyfikowano 2 projekty wiatrowe o mocy około 57 MW będące już w trakcie budowy (istnieje duże prawdopodobieństwo, że – w świetle dokonanej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE, która dopuszcza do systemu aukcyjnego projekty już zrealizowane – będą to tegoroczne projekty aukcyjne) oraz 10 projektów po aukcji OZE w 2018 r. o mocy 850 MW. W pełni zidentyfikowane projekty gotowe do realizacji w systemie aukcyjnym dają w sumie (na koniec marca 2019) ok. 1,54 GW. Nie są to wszystkie projekty, ale margines niedoszacowania nie jest większy niż 20-30%. Już teraz zdecydowana większość projektów (78%) z całości zakontraktowanej mocy (1100 MW) w III aukcji (ale pierwszej nakierowanej na farmy wiatrowe) została w pełni zidentyfikowana i tylko 22% wszystkich projektów umyka statystyce prowadzonej przez IEO (baza danych „Projekty wiatrowe w Polsce ‘2019”) i pełnej identyfikacji ich właścicieli. W aktualnej analizie projektów wiatrowych opartej na bazie danych „Projekty wiatrowe w Polsce ‘2019”, uwzględnione zostały też po raz pierwszy projekty morskiej energetyki wiatrowej (off-shore).

Rozkład przestrzenny projektów wiatrowych przedstawiono na mapie: kliknij

Pełna informacja prasowa na stronie IEO: kliknij

Bezpłatna prenumerata