Skawina otrzyma dofinansowanie z programu StopSmog

28 czerwca 2019 r. na konferencji Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko podpisał porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu  w ramach programu StopSmog, termomodernizacji 300 budynków jednorodzinnych w latach 2019–2022. Skawina otrzyma w jego ramach 11,1 mln zł rządowej dotacji na projekt wart 15,9 mln zł. Rządowe dofinansowanie (z Funduszu Termomodernizacji i Remontów) wynosi 70 proc. kosztów inwestycji.

Gmina Skawina w związku ze złą jakością powietrza, w konsekwencji realizuje kilka instrumentów wspomagających mieszkańców w zakresie likwidacji pyłowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na rzecz niskoemisyjnych / bezpyłowych.

Inwestycje w ramach programu StopSmog będą realizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach postępowań o zamówienie publiczne, a następnie nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez Gminę Skawina. Gmina zagwarantuje realizację celów termomodernizacji. Nowy instrument pomocy dedykowany jest w szczególności osobom, które nie zawnioskują o środki w ramach programów: JAWOR lub Czyste Powietrze z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy i samodzielności w realizacji takich inwestycji. Realizacja projektu „Laboratorium Skawina” pokazała zasadność realizacji zadania, w którym gmina przejmuje ciężar odpowiedzialności za poprawność realizacji w tym nadzoru inwestycji.

Program StopSmog ogłosił premier Mateusz Morawiecki 22 lutego 2018 r. na konferencji prasowej w KPRM. Cele programu to ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych dzięki wymianie przestarzałych kotłów i pieców oraz jednoczesna poprawa ich efektywności energetycznej poprzez termomodernizację. Program przewiduje wsparcie osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, które nie są w stanie same sfinansować wydatków na te cele. Wsparcie obejmuje gospodarstwa domowe z miast do 100 000 mieszkańców z powietrzem o najgorszej jakości.

Program będzie realizowany do 2024 r. przy wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  Łączny budżet programu to ponad 1,2 miliarda zł. Beneficjenci programu mogą liczyć nawet na sfinansowanie w ich domach wymiany kotłów i pieców oraz termomodernizacji w 100 proc., ze środków budżetu państwa, gminy czy województwa.

Na tej samej konferencji porozumienie z rządem podpisał także samorząd woj. śląskiego, który w jego ramach wesprze finansowo śląskie miasta, ubiegające się o dotacje z programu StopSmog. Te śląskie miasta, które złożą wniosek o rządowe dotacje z programu StopSmog, będą mogły ubiegać się również o dofinansowanie – na ten sam cel (te same projekty) – z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. W programie Stop Smog będzie dla nich zarezerwowane prawie 150 mln zł, a w śląskim RPO – ponad 60 mln zł (15 mln euro). W tym celu obecne władze samorządu woj. śląskiego zmieniły kształt swego RPO, bo wcześniej nie przewidywał on puli środków na redukcję zanieczyszczenia powietrza (tak samo było w pozostałych regionach z wyjątkiem Małopolski).

Więcej informacji na portalach:

– gov.pl  kliknij

– gminaskawina.pl  kliknij

– samorzad.pap.pl  kliknij

 

Bezpłatna prenumerata