Buy Poland – Grup a MTP promuje polskie firmy z branży HVAC za granicą

Grupa MTP – organizator targów Instalacje – uruchomiła internetową platformę Buy Poland, która służy prezentacji potencjału eksportowego polskich producentów.

Zadaniem Buy Poland jest wsparcie przedsiębiorców w zdobywaniu zagranicznych kontrahentów. Internetowy katalog zawiera informacje o tysiącach producent.w z najsilniejszych polskich branż. Katalog firm jest cały czas uzupełniany, trwają również prace nad dodatkowymi funkcjonalnościami platformy.

Dzięki promocji się m.in. poprzez mailing, kampanie współpracę z zagranicznymi izbami i stowarzyszeniami, Buy Poland stanowi miejsce, na którym Grupa MTP aktywnie skupia uwagę kilkuset tysięcy przedsiębiorców z niemal wszystkich krajów świata. Są to głównie kupcy działający w kluczowych dla Polski branżach proeksportowych, w tym także w handlu branży instalacyjnej.

Bazy międzynarodowego biznesu Grupa MTP buduje i aktualizuje od lat, a wiele spośród posiadanych kontaktów stanowią dystrybutorzy, którzy regularnie odwiedzają poznańskie targi, poszukując nowych kontrahentów.

Patronat nad projektem objęły ważne branżowe instytucje, takie jak SPIUG, ZHI, Polska PV, oraz OSFiS.

Oprócz informacji o przedsiębiorstwach i ich najnowszych produktach Buy Poland służyć będzie również publikacji najnowszych wiadomości i raportów na temat kluczowych sektorów polskiego przemysłu.

www.buypoland.pl

Bezpłatna prenumerata