27,8 mln zł z NFOŚiGW dla woj. lubelskiego na działania w programie Ciepłe Mieszkanie


Umowa udostępnienia środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla WFOŚiGW w Lublinie na realizację programu Ciepłe Mieszkanie została podpisana 19 sierpnia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Dofinansowanie z Funduszu to prawie 28 mln zł, natomiast budżet programu wynosi 1,4 mld zł. Okres wdrażania programu obejmuje lata 2022-2026.
Celem programu Ciepłe Mieszkanie jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) i poprawę efektywności energetycznej, w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Ponadto program będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 39,9 tys. zł.
Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje WFOŚiGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. Gminy mogą aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚiGW w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. Pierwszy nabór jest już dostępny, natomiast drugi zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r.
Dofinansowanie, po które mogą sięgnąć mieszkańcy lokali w budynkach wielorodzinnych, jest uzależnione od poziomu dochodów i wynosi nawet do 90% poniesionych kosztów. Warto podkreślić, że jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to nawet 95% kosztów kwalifikowanych.
Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata