Veolia współzałożycielem Polskiej Organizacji Biometanu


Przedstawiciele czołowych grup paliwowo-energetycznych i ciepłowniczych działających na krajowym rynku, przy wsparciu ekspertów branżowych, połączyli siły tworząc Polską Organizację Biometanu. Celem Organizacji jest rozwój rynku, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych.
Celem Polskiej Organizacja Biometanu jest wsparcie rozwoju sektora biometanu w Polsce i stworzenie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych oraz technicznych dla transformacji energetycznej z wykorzystaniem tego paliwa.
Polska ma olbrzymi i niestety niewykorzystany potencjał w zakresie produkcji biometanu.
Z prognoz wynika, że może on wynieść ok. 8 mld m3 rocznie. Liczba ta odpowiada ponad 60% obecnego importu gazu ziemnego do Polski. Dziś w Polsce nie działa jeszcze żadna instalacja produkująca biometan, a chętnych do jego wykorzystywania, zwłaszcza w procesie transformacji energetycznej, wciąż przybywa. Polska Organizacja Biometanu jest oddolną inicjatywą odpowiadającą na zwiększone zainteresowanie tą tematyką.
W skład Polskiej Organizacji Biometanu wchodzą obecnie: Veolia Energia Polska, Orlen Południe, Duon Dystrybucja, Go&Biogas, Selena Green Investments, Unimot System, Atrem oraz Związek Producentów Cukru oraz SMM Legal ENERGY.
Biometan jest paliwem gazowym, który powstaje w procesie oczyszczania biogazu z CO2, dzięki czemu jest uznawany za paliwo zeroemisyjne. Co istotne, paliwo to, po spełnieniu określonych parametrów może zostać wtłoczone do sieci gazowych, co w sytuacji niepewności odnoszącej się do stabilności dostaw gazu z importu, a także rekordowych cen gazu ziemnego na giełdach, oferuje realną alternatywę.
Dlaczego warto postawić na biometan? W niektórych sektorach wykorzystanie gazu jest konieczne. Przykładem są m.in. zakłady chemiczne, które potrzebują tego surowca do zapewnienia nieprzerwanej produkcji oraz przemysł petrochemiczny i rafineryjny. Ekologicznym i tańszym zamiennikiem gazu ziemnego może być więc biometan. Biometan może odegrać również znacząca rolę w sektorze ciepłowniczym, który swoją strategię transformacji energetycznej opiera na gazie jako paliwie przejściowym.
Biometan, zwłaszcza w Polsce, w której produkcja rolnicza jest na wysokim poziomie, jest sposobem na rozwój gospodarki. Polska Organizacja Biometanu wskazuje również, że paliwo to jest elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne zgodnie z kierunkami rozwoju przedstawionymi w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. oraz Europejskim Zielonym Ładzie.
Gaz jest paliwem przejściowym niezbędnym w procesie dekarbonizacji sektora. Docelowo jednak, zgodnie z unijnymi oraz krajowymi regulacjami energetyczno-klimatycznymi, sektor będzie musiał od niego odejść na rzecz innych, bardziej zrównoważonych i niskoemisyjnych źródeł. W obecnej sytuacji, najlepiej więc postawić na paliwo, które może być produkowane lokalnie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju gospodarki.

Bezpłatna prenumerata