Panasonic Smart Cloud

Panasonic wprowadził do oferty system AC Smart Cloud – rozwiązanie do sterowania, monitorowania i zarządzania urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi w ramach jednej lub wielu instalacji. System został opracowany dla układów komercyjnych, takich jak GHP, PACi i ECOi. Pozwala za pomocą jednego kliknięcia uzyskać dostęp do wszystkich jednostek w wielu lokalizacjach.

AC Smart Cloud został zaprojektowany z myślą o właścicielach obiektów komercyjnych,
w szczególności sieci sklepów, hoteli czy biur. Pozwala za pomocą telefonu bądź komputera kontrolować instalacje grzewczo-chodzące w różnych miejscach. To bardzo proste i intuicyjne narzędzie zapewniające zarządcy czy też właścicielowi obiektu aktualizacje statusów instalacji
w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest przewidywanie ewentualnych awarii, kontrola zużycia energii i tym samym optymalizacja kosztów.

System AC Smart Cloud jest prosty w instalacji, może współpracować zarówno z istniejącymi, jak i nowymi systemami. Adapter komunikacyjny, który jest podłączony do układów grzewczych i chłodniczych Panasonic w każdym obiekcie, przekazuje informacje za pośrednictwem centralnego portalu Cloud do użytkownika, dostarczając mu danych na temat pracy jednostek.

Chmura Panasonic jest także prosta w obsłudze i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. Istnieją dwa sposoby podłączenia urządzeń grzewczych i chłodzących Panasonic do serwera
w chmurze. Można to zrobić przy użyciu zintegrowanego połączenia LAN Panasonic lub też za pomocą dedykowanego modułu komunikacyjnego. Intuicyjna i prosta chmura Panasonic Smart Cloud zapewnia między innymi:

  • kontrolę temperatury, co powala optymalizować pracę jednostek i tym samym zredukować koszty energii elektrycznej,
  • kontrolę czasu pracy i tym samym przewidywanie prac konserwacyjnych i optymalizację zużycia energii,
  • kontrolę awarii: szybką reakcję na ewentualne błędy w działaniu urządzeń,
  • kontrolę efektywności jednostek, która umożliwia zminimalizowanie emisji CO2 oraz zużycia energii,
  • kontrolę wydajności urządzeń w różnych lokalizacjach i tym samym porównanie osiągów jednostek w poszczególnych sklepach i opracowanie jak najlepszych praktyk,
  • tworzenie profili użytkowników: administratorzy instalacji mogą łatwo tworzyć konta dla użytkowników przypisane do konkretnych lokalizacji,
  • podgląd map: instalacja może być wyświetlana w postaci prostego wykresu bądź mapy, co umożliwia sprawną obsługą nawet przez niewykwalifikowanych użytkowników.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017