Zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z rozdzielaczami

Producent: PERFEXIM

Zespół mieszający PHA-130 do ogrzewania podłogowego z rozdzielaczami przeznaczony jest do rozdziału czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania płaszczyznowego o temperaturze czynnika grzewczego <50˚C i ciśnieniu pracy maks. 6 bar. PHA-130 – zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą Grundfos i zaworem termostatycznym mieszającym trójdrożnym Barberi – umożliwia uzyskanie i utrzymywanie temperatury czynnika grzewczego w układzie ogrzewania podłogowego, gdzie instalacja jest mieszana (składa się z grzejników i ogrzewania płaszczyznowego) tzn. kocioł zasilający dostarcza czynnik o wysokiej temperaturze > 50˚C. Jest to prosty w montażu i obsłudze zestaw, który automatycznie dostosuje temperaturę czynnika ogrzewania podłogowego zgodnie z ustawieniem temperatury na zaworze trójdrożnym oraz zabezpieczy układ przed zbyt wysoką temperaturą.
Połączenie kompletów rozdzielaczy PHA-107 lub PHA-127 z zespołem mieszającym PHA-130 pozwala połączyć dwa systemy ogrzewania: niskotemperaturowy (ogrzewanie podłogowe) i wysokotemperaturowy (ogrzewanie grzejnikowe).
Zespół mieszający PHA-130 instaluje się bezpośrednio przy rozdzielaczach (główne założenie – rozstaw musi być jednakowy i wynosić 210 mm). Zespół mieszający odpowiada za obniżenie parametru tylko w pewnym fragmencie instalacji wysokotemperaturowej (grzejnikowej), najczęściej jest to jedna kondygnacja. Kompaktowa budowa zespołu ma tę zaletę, że łatwo jest go zabudować w szafkach rozdzielaczy.

Bezpłatna prenumerata