System Wavin PolderRoof

Producent: WAVIN

Inteligentne i nowoczesne systemy retencyjno-rozsączające umożliwiają gospodarowanie wodą deszczową nie tylko zebraną na poziomie gruntu, ale także na dachach miast. Dzięki takim rozwiązaniom, jak system Wavin AquaCell Up, możliwe jest nie tylko zazielenienie, ale przede wszystkim tworzenie niebiesko-zielonych dachów, tzw. dachów polderowych (ang. Polder Roof).
Systemy Wavin przekształcają płaskie dachy w inteligentne i kontrolowane zbiorniki retencyjne ze zintegrowaną funkcją nawadniania roślin nasadzonych na dachu. Rozwiązanie składa się z systemu retencyjnego o wysokości 8,5 lub 16 cm, inteligentnego jazu oraz czujników poziomu wody i warunków pogodowych. Systemy Wavin, służące do budowania nowoczesnych niebiesko-zielonych dachów, opierają się zatem także na inteligentnym odpływie dachowym. Na dachu polderowym, zamiast zamkniętego magazynu wody, stosuje się system retencyjny z kontrolowanym odpływem. Jest on wyposażony w czujniki, które mierzą poziom i temperaturę wody na dachu (zabezpieczenie przed zamarznięciem) i regularnie przekazują informacje do inteligentnego centrum sterowania, połączonego z Internetem. System uwzględnia w swym działaniu krótkoterminowe i średnioterminowe modele pogodowe, a centrum sterowania może – poprzez podłączony do sieci wylot dachowy oraz inteligentny dopływ wody – odpowiednio wcześnie reagować na zmieniające się warunki, a tym samym dostosowywać zebrane zasoby wody opadowej do sytuacji.
Dach polderowy – w zależności od stopnia zaawansowania użytych technologii i systemów – może gromadzić od 50% do prawie 90% opadów (konwencjonalny zielony dach przechwytuje 30% opadów). Konstrukcja dachu polderowego jest łatwa do zainstalowania i utrzymania na każdym rodzaju płaskiego dachu – standardowego, zielonego, z osobnym ogrodem dachowym, a nawet solarnego, ale pod warunkiem, że budynek jest w stanie utrzymać dodatkowy ciężar – około 100 kg/m2.

1 – ekstensywne lub intensywne dachy zielone z substratem,
2 – geowłóknina kapilarna,
3 – zbiornik retencyjny AquaCell Up,
4 – materiał ochronny,
5 – warstwa izolacyjna dachu z uszczelnieniem

Bezpłatna prenumerata