DETEKTOR GAZU Sensepoint XCL

Producent: HONEYWELL

Honeywell wprowadził na rynek nowy stały detektor gazu wyposażony w technologię Bluetooth® do zastosowań komercyjnych oraz w przemyśle lekkim, pozwalający użytkownikom na łatwą konfigurację i konserwację urządzenia za pomocą prostej aplikacji na smartfon.
Sensepoint XCL jest urządzeniem montowanym na ścianie, monitorującym niebezpieczne poziomy konkretnych gazów: amoniaku, tlenku węgla, siarkowodoru, dwutlenku azotu, tlenu czy gazów palnych – dla utrzymania bezpieczeństwa pracowników oraz wykonywanej pracy. W połączeniu ze smartfonem pozwala pojedynczemu monterowi na przeprowadzenie odbioru, konserwacji oraz na zarządzanie detektorem bez konieczności wzywania drugiego pracownika do pomieszczenia kontrolnego. Urządzenie upraszcza również proces generowania raportów systemowych niezbędnych dla zachowania zgodności z obowiązującymi wymogami. Sensepoint pozwala użytkownikom na bezprzewodowe wykonywanie prac z zakresu konfiguracji i konserwacji z odległości nawet 10 m, przy tym urządzenie może być instalowane i kalibrowane przez pojedynczego pracownika. Intuicyjna aplikacja Honeywell Sensepoint XCL prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji, kalibracji i testowania, a także konserwacji. Pozwala ona również użytkownikom na generowanie certyfikatów, a także raportów oraz dokumentacji konserwacyjnej.
Sensepoint, którego można używać wraz z kontrolerem Honeywell’s Touchpoint Plus, a także z innymi kontrolerami oraz systemami automatyki budynku, zalecany jest do rozmaitych zastosowań komercyjnych i w przemyśle lekkim, włącznie z warsztatami samochodowymi, obszarami parkingowymi, szpitalami, kotłowniami, stacjami paliw, kuchniami komercyjnymi, dworcami autobusowymi, magazynami, pomieszczeniami akumulatorowni, wieżowcami mieszkalnymi oraz halami wsadowymi.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017