POLAQUA: kierownik robót sanitarnych

Region: mazowieckie

ZADANIA:

 • nadzór nad procesem wykonania instalacji sanitarnych wraz z robotami towarzyszącymi;
 • koordynacja wykonywanych robót budowlanych w podległym zakresie;
 • harmonogramowanie robót oraz nadzór nad terminowością ich wykonania;
 • nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podwykonawców oraz odbiór robót;
 • sprawowanie kontroli nad techniczną dokumentacją inwestycji;
 • odpowiedzialność za jakość realizowanych robót.

WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe inżynierskie na kierunku sanitarnym;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej;
 • 36 miesięcy doświadczenia na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót przy realizacji dwóch zadań, obejmujących wykonanie robót sanitarnych o wartości minimum 9.000.000,00 zł brutto każde;
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz warunków kontraktowych na analogicznych projektach;
 • praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem realizacji robót sanitarnych;
 • umiejętność czytania i sprawdzania technicznej dokumentacji projektowej;
 • wysoko rozwinięte umiejętności precyzyjnego formułowania zadań oraz ich egzekwowania;
 • umiejętność organizacji pracy podwykonawców;
 • wysoki poziom poczucia zawodowej odpowiedzialności.

Więcej

Bezpłatna prenumerata