KALTER: kierownik robót sanitarnych

Miejsce pracy: Warszawa
***

Zakres obowiązków:

 • Planowanie oraz koordynacja robót sanitarnych w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentację projektową i przepisy BHP
 • Weryfikacja dokumentacji oraz zastosowanych rozwiązań
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót sanitarnych oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • Odbiór robót od podwykonawców i przekazanie robót Inwestorowi
 • Bezpośrednia współpraca z kierownikiem budowy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 • Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych oraz zamówień na materiały
 • Analiza harmonogramu i postępu robót

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (sanitarne)
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 • Znajomość programów AutoCAD i pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętność przygotowywania kosztorysów przy użyciu programu Norma PRO będzie dodatkowym atutem
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacji pracy
 • Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność

Więcej

Bezpłatna prenumerata