IKEA: pracownik techniczny

IKEA Retail, Janki k/Warszawy

Dobrze się składa, że się spotkaliśmy. Patrzysz na świat inaczej niż większość ludzi.  Wierzymy, że wartości, jakimi się kierujesz są ważniejsze niż twoje dotychczasowe doświadczenie. Oferujemy stanowiska pełne wyzwań, odpowiedzialnych zadań i inspiracji do ciągłego rozwoju. W IKEA każdy dzień jest inny. Spójrz z nami na świat z innej perspektywy.

O Tobie

 • posiadasz dyplom technika lub wykształcenie wyższe w specjalizacji technicznej,
 • posiadasz wiedzę i doświadczenie z zakresu technicznej obsługi budynków (instalacje elektryczne, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, wodno-kanalizacyjne, automatyka),
 • jesteś osobą, dla której bezpieczeństwo pracowników i klientów jest najważniejsze, a zadowolenie klientów sklepu jest priorytetem w twojej codziennej pracy,
 • posiadasz uprawnienia SEP oraz uprawnienia do pracy na wysokości lub jesteś gotów takie uzyskać,
 • jesteś entuzjastycznie nastawiony/-a do pracy, łatwo nawiązujesz kontakt z osobami zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy,
 • posiadasz szeroką ogólną wiedzę techniczną i chętnie uczysz się nowych rzeczy, jesteś otwarty na różnorodność zadań,
 • doskonale radzisz sobie w pracy z planami oraz dokumentacją: techniczną, budowlaną i eksploatacyjną budynków,
 • potrafisz samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach stresowych,
 • jesteś gotów do pracy w różnych dniach tygodnia, różnych godzinach – również nocnych, posiadasz własny transport i możliwość dojazdu do obiektu w ciągu 30 minut,
 • posługujesz się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.

O stanowisku Jako Pracownik Techniczny będziesz odpowiedzialny za zapewnienie obsługi technicznej obiektu, z uwzględnieniem zrównoważonej bezpiecznej, czystej i funkcjonalnej przestrzeni dla klientów. Razem z całym zespołem IKEA będziesz dbał o tworzenie środowiska pracy, w którym kultura IKEA jest silna i gdzie ceni się różnorodność klientów i pracowników.

Główne zadania

 • utrzymanie budynku, instalacji i terenu zewnętrznego w pełnej sprawności technicznej,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i napraw, codzienna obsługa techniczna w tym zakresie, analiza usterek i rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych,
 • zapewnianie wsparcia zewnętrznym dostawcom usług, w razie potrzeby umożliwiając im realizację usług określonych w kontraktach,
 • tworzenie atmosfery zaufania poprzez zachęcanie do wymiany otwartych, konstruktywnych, szczerych i obustronnych opinii ze współpracownikami
 • obsługa komputera i korzystanie z programu CAFM (Computer Aided Facility Management) aby raportować oraz aktualizować działania związane z codziennym utrzymaniem i usługami, a także prowadzić rejestr środków trwałych i urządzeń
 • regularnie pozostajesz w gotowości do reakcji w przypadku wystąpienia awarii lub poważanej usterki.

Więcej

Bezpłatna prenumerata