Roman Gomółka Vaillant Partner Serwis

Jak sprawdzić twardość wody? Proste metody, w tym… dokładne domowe

Twardość wody dzielimy na węglanową (przemijającą) i niewęglanową (trwałą, stałą). Suma tych twardości tworzy twardość całkowitą (ogólną).


Twardość wody wywołana jest obecnością rozpuszczonych w niej soli (głównie sole wapnia i magnezu) i jest wyrażana w mval/dm3 a popularnie w stopniach niemieckich [ºn] lub francuskich [ºf].
– stopień niemiecki [ºn] – jest równy takiej ilości soli zawartych w wodzie, która jest równoważna pod względem chemicznym 10 mg CaO.
– stopień francuski [ºf] – jest równy takiej ilości soli zawartych w wodzie, która jest równoważna pod względem chemicznym 10 mg CaCO3.

Podczas pomiaru twardości wody, korzystając z testera kropelkowego, możemy mieć do czynienia z testerem mierzącym w skali niemieckiej
lub francuskiej. Dzięki załączonym tabelom możemy w szybki sposób przeliczyć twardość z niemieckiej skali na francuską lub z francuskiej na niemiecką. Tabele podają także zawartość węglanu wapnia CaCO3 w odniesieniu do obydwu skal.

Twardości wody w stopniach niemieckich mieszczą się w granicach:
0-4 bardzo miękka
4-8 miękka
8-12 średnio twarda
12-18 dość twarda
18-30 twarda
> 30 bardzo twarda

Twardość wody możemy zmierzyć na kilka sposobów:
• w laboratorium lub jednostce badawczej wykonującej badania wody – dokładny pomiar (skład chemiczny wody),
• za pomocą testerów kropelkowych (metoda miareczkowania, filtracji) – dokładny pomiar twardości w warunkach „domowych”,
• za pomocą specjalnych testerów paskowych – pomiar bardzo szybki, najmniej dokładny.

Tester paskowy
Pozwala bardzo szybko sposób określić twardość wody. Po zanurzeniu paska w badanej wodzie, po kilkunastu sekundach zmienia kolor.
Porównanie koloru paska ze skalą pozwala na stwierdzenie, jaką mamy wodę.

Tester kropelkowy
Wykonanie analizy twardości wody za pomocą testera kropelkowego w skali francuskiej (1 kropla = 1ºf).

Analiza krok po kroku:
1. Przygotuj tester do analizy wody wyciągając go z opakowania (fot. 1 ).
2. Do zawartej w zestawie probówki z oznaczoną skalą, wlej 5 ml wody testowanej wody (dokładnie ją wcześniej przepłukując)(fot. 2 ).
3. Do probówki z badaną wodą wprowadź jedną kroplę roztworu testującego (TITRANT).
4. Jeśli woda w probówce od razu zabarwi się na kolor zielony (fot. 4 ), to mamy do czynienia z bardzo miękką wodą (0-1ºf).
5. Jeśli woda zabarwi się na kolor czerwony (fot. 3 ), wprowadzaj po jednej kropli roztworu do badanej wody, aż do momentu, gdy nasz preparat zmieni kolor z czerwonego na zielony (fot. 4 ). Suma dodanych kropli jest poziomem twardości wody w skali francuskiej (25 kropli dodanego preparatu = 25ºf). Dostępne testery kropelkowe do badania twardości wody mogą się różnić drobnymi szczegółami (ilością pobieranej do badania wody, zabarwieniem wody podczas badania itp.).
Zawsze należy przeprowadzać pomiar zgodnie z instrukcją producenta testera.

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

Bezpłatna prenumerata