Czy trzeba wymieniać uszczelnienie pierścieniem ślizgowym? Kiedy i jak to zrobić?

Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym jest standardem we wszystkich pompach dławnicowych Wilo

Uszczelnienia pierścieniem ślizgowym to uszczelnienia dynamiczne, które są stosowane do uszczelniania obracających się wałów przy  średnich i wysokich ciśnieniach. Obszar uszczelnienia dynamicznego składa się€z dwóch wyszlifowanych na płasko powierzchni, podlegających niewielkiemu zużyciu (np. pierścienie z węglika krzemu lub węgla), które przyciskane są do siebie przez siły osiowe. Pierścień ślizgowy obraca się wraz z wałem, podczas gdy pierścień przeciwległy umieszczony jest na stale w korpusie. Pierścienie dociskane są do siebie za pomocą sprężyny oraz działania ciśnienia cieczy. Podczas pracy tego rodzaju uszczelnienia mogą wystąpią jedynie minimalne nieszczelności powodujące wypłynięcie kilku kropel cieczy. Uszczelnienie to nie wymaga obsługi podczas okresu użytkowania. Przeciętna żywotność w typowych warunkach pracy i przeciętnej jakości przetłaczanej cieczy wynosi od 2 do 4 lat. Ekstremalne warunki pracy (zabrudzenia, domieszki w przetłaczanej cieczy i przegrzanie) mogą znacznie skrócić ten czas.

Ważne
Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym jest częścią ulegają zużyciu. W przypadku tego rodzaju uszczelnień nie należy dopuszczać do tzw. suchobiegu, który prowadzi do zniszczenia powierzchni uszczelniających. Uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, używane standardowo w pompach Wilo, mogą być stosowane przy objętościowym udziale glikolu od 20 do 40% i temperaturze przetłaczanego medium ≤ 40°C.
W innych warunkach pracy może dojść do wytrącania krzemianów, które powodują uszkodzenie standardowych uszczelnień mechanicznych. Dla zastosowań poza tymi wartościami granicznymi, możliwe jest wykonanie specjalne na zapytanie Klienta.
Przy zastosowaniu domieszek np. glikolu lub zanieczyszczeń olejem, oprócz sprawdzenia przydatności uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, w razie potrzeby należy przeprowadzić korekcyjne obliczenie wydajności (przy domieszkach glikolu powyżej 20% obj.).
Za pomocą poniższego wzoru można obliczyć zapotrzebowanie pompy na moc P2:

 

P2 – zapotrzebowanie na moc [kW]
ρ - gęstość [kg/dm3]
Q – przepływ [m3/h]
H – wysokość podnoszenia [m]
η – stopień sprawności pompy (np. 0,8 przy 80%)

Uszczelnienia pierścieniem ślizgowym – kod typu materiału

Oznaczenia uszczelnień pierścieniem ślizgowym zawierają 5 kodów opisujących zastosowane materiały. Tabele „Dane techniczne” pomp dławnicowych zawierają kody dla każdego typu.
Poszczególne pozycje odnoszą się do następujących elementów  uszczelnienia:
1: pierścień ślizgowy
2: pierścień przeciwny
3: uszczelnienia pomocnicze
4: sprężyna
5: pozostałe elementy

Typowe materiały dla:
1:            A grafit (zaimpregnowany antymonem), B grafit (zaimpregnowany żywicą syntetyczną), z dopuszczeniem do kontaktu ze środkami spożywczymi, Q węglik krzemu
2:            Q węglik krzemu
3:            E EPDM, E3 EPDM, z dopuszczeniem do kontaktu ze środkami spożywczymi, V Viton, X4 HNBR
4:            G stal szlachetna
5:            G stal szlachetna

Standardowym uszczelnieniem w przypadku pomp dławnicowych firmy Wilo jest AQ1EGG. Jest ono stosowane w przypadku wody grzewczej zgodnie z VDI 2035, wody chłodniczej i zimnej oraz mieszanin woda-glikol przy objętościowym udziale glikolu od 20 do 40% i temperaturze 40°C. W przypadku mieszanin woda – glikol o temperaturze od 40°C do 120°C lub 50% udziale glikolu i temperaturze od -20°C do 120°C zaleca się wariant Q1Q1X4GG.

Wymiana – kiedy, jak i za ile?

Ile kosztuje pierścień uszczelniający? Cena zależy od typu urządzenia. Cena uszczelnień  do najpopularniejszych typów urządzeń 70-120 EUR netto + VAT.
Kiedy wiemy, że trzeba wymienić? W momencie, gdy pompa zaczyna przeciekać (uwaga: nie należy mylić przecieku z lekkim zawilgoceniem związanym z odkładaniem się kondensatu).
Jak wymienić? W celu wymiany uszczelnienia mechanicznego należy zdemontować część pompową.
Po zdjęciu wszystkich wirników można zdemontować uszczelnienie. Należy pamiętać, aby sprawdzić szczelność uszczelnienia po zmontowaniu pompy. Można to zrobić np. za pomocą sprężonego powietrza według schematu: po zatkaniu króćców tłocznego i ssawnego  należy podłączyć do pompy sprężone powietrze i po pewnym czasie sprawdzić czy ciśnienie nie spadło.

Odpowiedzi udzielił: Olgierd Przybysz Koordynator ds. serwisu Wilo Polska Sp. z o.o.

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017