Spektakularny wzrost rynku pomp ciepła w Polsce w 2017 roku

PORT PC prezentuje raport

Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. 22%. Z szacunków PORT PC wynika, że w roku 2017 sprzedano łącznie około 27 000 szt. pomp ciepła.

• Spektakularny wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze/woda w 2017 roku wynoszący 55% (rok do roku). Pięć głównych czynników będzie się przyczyniać do dalszych wzrostów rynku również w kolejnych latach.
• W 2017 r. wzrósł każdy segment rynku pomp ciepła w Polsce. Cały rynek pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrósł o 30%.
• Wzrósł udział grzewczych pomp ciepła w nowo budowanych budynkach jednorodzinnych. W 2017 roku wynosił on 12,5% (co ósmy nowo budowany budynek). W 2010 roku PORT PC szacował, że udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych wynosił poniżej 3%.
• Rynek pomp ciepła w Polsce jest jedynym rynkiem w Europie, w którym zanotowano wzrosty sprzedaży pomp ciepła 7 lat z rzędu.

Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2017 roku przeprowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła dają podstawę do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce w najbliższych kilku latach.

W ubiegłym roku rynek pomp ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o 55%, a rynek wszystkich typów pomp ciepła związanych z centralnym ogrzewaniem wzrósł o 30%.
Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. 22%.
Obserwując sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-2017 widoczny jest harmonijny i zarazem nieustający wzrost rynku.

Wzrósł znacznie udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Wg PORT PC w 2017 roku wynosił on 12,5% (co ósmy nowy budynek), podczas gdy w 2010 roku szacowano, że udział pomp ciepła w nowych budynkach wynosił poniżej 3%. W optymistycznej prognozie wzrostu rynku wykonanej przez PORT PC, w 2020 roku udział pomp ciepła w nowo budowanych budynkach jednorodzinnych może sięgać już poziomu 20-25%. 

Godne uwagi, jest to, że rynek tych urządzeń w Polsce jest jedynym rynkiem w Europie, w którym zanotowano siedem lat z rzędu wzrosty sprzedaży liczby pomp ciepła.

Kolejny rok z rzędu silnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do ogrzewania (i często chłodzenia) budynków. Liczba sprzedanych urządzeń w 2017 r. szacuje się na ok. 8100 sztuk. Rynek w porównaniu do 2016 roku wzrósł o ok. 55%.
Wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się również w kolejnych latach. PORT PC szacuje, że w ramach wariantu optymistycznego liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu może sięgnąć nawet 20 000-23 000 szt. w 2020 r.

Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORT PC, można wyodrębnić pięć głównych przyczyn wzrostu tego segmentu rynku. – Pierwsza to wzrost zaufania i akceptacja technologii pomp ciepła przez inwestorów. Drugą przyczyną jest wzrost świadomości ekologicznej Polaków związany z poznaniem skutków zanieczyszczenia powietrza spowodowanych przez kotły na paliwa stałe. Do trzeciej przyczyny zaliczyć można widoczny wzrost konkurencji w tym segmencie rynku (powietrznych pomp ciepła). Nie bez znaczenia jest także fakt, że wielu producentów postawiło na te technologie, jako rozwiązania przyszłości i prowadzi w tym zakresie aktywne działania rynkowe. Po czwarte: widać też wzmocnienie tendencji budowy coraz mniejszych domów, bez piwnic i miejsca na kotły na paliwo stałe czy opał, ale za to coraz bardziej komfortowych. I po piąte: najszybciej rośnie udział rynkowy urządzeń o średnim i niskim poziomie cen. Zastosowanie pompy ciepła jest już w wielu przypadkach porównywalne inwestycyjnie do kosztów inwestycji w kocioł gazowy lub kocioł na biomasę (ujmując wszystkie elementy inwestycji np. przyłącze gazu, komin, pomieszczenie kotłowni czy miejsce na opał).

• Wg najnowszych analiz rynkowych PORT PC, w ubiegłym roku producenci i dystrybutorzy pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej sprzedali łącznie ok. 9300 szt. W porównaniu do danych rynkowych z roku 2016 liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu wzrosła o ok. 10%.
• Liczba sprzedanych w 2017 roku gruntowych pomp ciepła typu solanka/woda oszacowano na około 5200 sztuk, co w porównaniu do roku poprzedzającego daje wzrost sprzedaży na poziomie ok. 5%.

Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią istotny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. W 2017 roku wzrost sprzedaży pomp ciepła dotyczył zarówno urządzeń o mocy powyżej 20 kW, jak i tych o mocy poniżej 20 kW.
Są solidne podstawy, aby sądzić, że w najbliższych latach będzie występował podobny lub nawet większy wzrost rynku gruntowych pomp ciepła.
W przeprowadzonych badaniach rynku systemów grzewczo-chłodzących typu VRF widać lekki wzrost rynku (ok. 1%). PORT PC szacuje, że w roku 2017 podobnie jak w 2016 r. sprzedano ok. 4000 systemów VRF, jednak ze względu na niewielki udział firm sprzedających tego typu rozwiązania w tegorocznych badaniach rynku wyniki te należy traktować jako mogące nie oddawać realnych zmian rynku.
Badaniem PORT PC nie został objęty rynek gazowych pomp ciepła. Zdaniem producentów i dystrybutorów tych urządzeń kolejny rok z rzędu mamy do czynienia z corocznym wzrostem ich sprzedaży, szczególnie w segmencie średnich i dużych urządzeń.
Informacja dotycząca rynku pomp ciepła w 2017 r. została oparta na wynikach monitoringu rynku urządzeń grzewczych koordynowanego przez stowarzyszenia PORT PC i SPIUG. Prowadzony panel obejmuje znaczną część, ale nie całość rynku, dlatego szczegółowe szacunki dotyczące całego rynku pomp ciepła w Polsce przeprowadziło stowarzyszenie PORT PC.

Informacja o konferencji „Standardy jutra w technice grzewczej”

Raport rynkowy dostępny na konferencji „Standardy jutra w technice grzewczej” na targach INSTALACJE 2018

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła planuje wydanie raportu rynkowego PORT PC, wraz ze szczegółową analizą wyników badań oraz korektą scenariuszy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku. Raport będzie dostępny w wersji polskiej i angielskiej na konferencji PORT PC „Standardy jutra w technice grzewczej” w dniu 24 kwietnia 2018, która odbędzie się w ramach targów Instalacje 2018 w Poznaniu.
W trakcie konferencji przedstawione i wydane zostaną dwie nowe wytyczne branżowe do doboru pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych i chłodniczych.

ZAPRASZAMY!

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017