Nowi kominiarze? Kim jest Krajowa Izba Kominiarzy?

Powstała Krajowa Izba Kominiarzy – Stowarzyszenie. Siedzibą tej organizacji kominiarskiej               jest Warszawa. Stanowi to – wyczekiwane przez długie lata – wypełnienie tego newralgicznego miejsca na mapie. Warszawa – stolica Polski, siedziba Prezydenta, Sejmu, Senatu, ministerstw i urzędów centralnych, była dotychczas pozbawiona samodzielnej organizacji kominiarskiej non profit z osobowością prawną. Teraz to zmieniło się!

- Izba będzie działać dla bezpieczeństwa użytkowników budynków związanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla utrzymania miejsc pracy mistrzów kominiarskich – mówi prezes Izby, mistrz kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego  powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie i właściwie konserwowany, będzie bezpiecznie nam służyć przez dziesięciolecia.
Aby tak właśnie było, należy systematycznie, zgodnie z przepisami, czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem) co 3 miesiące, gazem lub olejem co 6 miesięcy, a przewody wentylacyjne raz w roku. Prace te powinien wykonywać wykwalifikowany kominiarz.
Kontrola przewodów kominowych to kolejny, niezwykle istotny element bezpiecznego użytkowania kominów. Powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz w roku przez mistrza kominiarskiego.
Dla zdrowia mieszkańców i ich dobrego samopoczucia potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy. A taki stan osiągniemy poprzez terminowe wykonywanie powyższych usług kominiarskich.

Do głównych celów statutowych Izby należy upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, w tym promowanie i dbałość o ich prawa do indywidualnego ogrzewania, poprzez wspieranie jakości materiałowej systemów kominowych oraz wentylacji pomieszczeń, której sprawność jest bardzo istotnym warunkiem likwidacji potencjalnych zagrożeń.
Siedziba organizacji w Warszawie i bliskość władz centralnych niewątpliwie ułatwi osiąganie powyższych celów, a otwartość Izby na współpracę z organizacjami związanymi z budownictwem, kominami i wentylacją będzie umacniała pozycję kominiarzy przy tworzeniu nowych uregulowań prawnych.
Przynależność do Izby jest dobrowolna. W przypadku odpowiednich regulacji ustawowych, przyszłości rozważona zostanie możliwość przekształcenia naszego Stowarzyszenia w Izbę Samorządu Zawodowego Kominiarzy.

Kto utworzył Izbę?

Krajową Izbę Kominiarzy założyli doświadczeni mistrzowie kominiarscy z siedmiu województw, począwszy od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego na północy, przez mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie w centrum, po świętokrzyskie i śląskie na południu.
Zarząd jest swoistą mieszanką różnorodnych podmiotów gospodarczych, zajmujących się od lat usługami kominiarskimi. Stanowią go trzej indywidualni rzemieślnicy, dwaj prezesi spółdzielni kominiarskich oraz przedstawiciel prywatnej spółki kominiarskiej.
Jesteśmy przekonani, iż to połączenie będzie procentowało trafnymi decyzjami dla dobra bezpieczeństwa wszystkich użytkowników kominów w Polsce.

Skład władz Krajowej Izby Kominiarzy

Zarząd:
Prezes:  Marcin Ziombski – Skierniewice
Wiceprezes – Rzecznik Prasowy – Mirosław Antos – Warszawa
Wiceprezesi: Jarosław Sawicki – Olsztyn, Piotr Pacyna – Ostrów Wielkopolski, Roman Adamus – Częstochowa, Wojciech Cedro – Kielce.
Komisja Rewizyjna:
Leszek Kiński – Olsztyn, Robert Ratajski – Kalisz, Mateusz Grzenkowicz – Gdańsk
Rada Izby:
Krzysztof Ziombski – Skierniewice, Edward Kwiatkowski – Kielce, Andrzej Grzenkowicz – Gdańsk
Sąd Koleżeński:
Edward Kwiatkowski – Kielce, Henryk Rabczewski – Krotoszyn

POBIERZ: 10 przykazań dobrego komina

 

 

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017