Nowe energooszczędne pompy elektroniczne marki Weberman

Do instalacji grzewczych i solarnych: GPA25-40-180 i GPA25-60-180

Oba modele pomp marki Weberman zapewniają, w porównaniu z pompą starego typu, oszczędności energii elektrycznej nawet do 80%. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury odpowiadającemu za włączanie i wyłączanie trybu nocnego pompy umożliwiają dodatkową oszczędność energii w instalacjach z kotłami na paliwo stałe niewyposażonymi w automatykę sterującą.
Istotną cechą obu modeli jest zapamiętywanie w przypadku braku zasilania, ostatniego nastawionego trybu, a także specjalnie zmodyfikowany wał zapobiegający blokowaniu się pompy po dłuższym postoju.
Rozwiązania techniczne, które zastosowano w nowych pompach Ferro są zgodne z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 641/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w którym określono szczegółowe wymogi dotyczące efektywności energetycznej pomp cyrkulacyjnych. W Rozporządzeniu podkreśla się, iż pompy cyrkulacyjne zużywają dużą część energii stosowanej w systemach grzewczych budynków, a także, iż większość z nich działa bez przerw, niezależnie od zapotrzebowania na ogrzewanie. Dlatego też, tak ważne jest zastosowanie rozwiązań zmierzających do wprowadzania na rynek pomp energooszczędnych.

W przypadku GPA25-40-180 wydajność wynosi maksymalnie 2,4 m³/h, maksymalna wysokość podnoszenia to 4,1 m a pobór mocy od 5 do 22W. Maksymalny przepływ dla modelu GPA25-60-180 to3 m³/h, maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 6,2 m, natomiast pobór mocy od 5 do 45W.

Pompy mogą pracować w różnych trybach:

- AUTO, w którym następuje automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji. Praca w tym trybie pozwala na optymalne zużycie energii i zalecana jest w przypadku klasycznej dwururowej instalacji ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego. Tryb GPA AUTO jest nastawą fabryczną.
- W trybie BL1 i BL2, domyślnie zalecanym do instalacji jednorurowych, opcjonalnie także do dwururowych wysokość podnoszenia dostosowana jest do aktualnego przepływu w instalacji. Zależnie od trybu – punkt pracy będzie znajdował się na krzywej BL1 lub BL2.
- HD1 i HD2 to tryby zalecane, jako opcjonalne dla instalacji ogrzewania podłogowego, zapewniające utrzymywanie stałej wysokości podnoszenia niezależnie od zmian przepływu w instalacji.
- I, II, III to tryby ręczne do ustawienia trzech prędkości obrotowych.

Obniżenie nocne

Tryb nocny działa tylko z programami pracy automatycznej i dla pomp zainstalowanych na zasilaniu. W wyniku trwającego dłużej niż 2h obniżenia temperatury zasilania w instalacji o ok. 10-15°C (kotły na paliwo stałe bez automatyki sterującej) pompa automatycznie zmienia nastawiony tryb pracy na obniżenie nocne, zapewniające minimalne zużycie energii. Po zarejestrowaniu podwyższenia temperatury zasilania, o co najmniej 10°C pompa powróci do nastawionego trybu pracy i wyłączy obniżenie nocne.

Nowe pompy elektroniczne do instalacji grzewczych i solarnych marki Weberman zapewniają wysoką oszczędność energii elektrycznej, a także, dzięki zastosowaniu wielu praktycznych rozwiązań, gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Gwarancja dla obu modeli wynosi 2 lata.

 Parametry techniczne pomp Weberman GPA

GPA25-40-180
• Zakres funkcjonowania: maks. 2,4 m3/h
• Wysokość podnoszenia: maks. 4,1 m
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar
• Pobór mocy: 5–22 W; 0,05–0,19 A
• Rozstaw przyłączy: 180 mm
• Przyłącze: G 1 1/2”

GPA25-60-180
• Zakres funkcjonowania: maks. 3 m3/h
• Wysokość podnoszenia: maks. 6,2 m
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar
• Pobór mocy: 5–45 W; 0,05-0,38 A
• Rozstaw przyłączy: 180 mm
• Przyłącze: G 1 1/2”


 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017