Magazynowanie deszczówki w zbiornikach z polietylenu

Zbiorniki Roth do montażu podziemnego

Firma Roth znana jest na rynku przede wszystkim z systemów instalacji grzewczych
i sanitarnych – ogrzewania płaszczyznowego, c.o. oraz c.w.u i z.w.u. Dodatkowo może się pochwalić nie tylko wieloletnim doświadczeniem w zakresie najnowszej technologii przydomowych oczyszczalni ścieków, ale również specjalizuje się w produkcji zbiorników na olej opałowy, w tym zbiorników wykorzystywanych do magazynowania wody deszczowej. Dzisiaj zaprezentujemy rozwiązania systemów zbiorników z PE-HD na deszczówkę.

Za gromadzeniem i wykorzystaniem deszczówki w gospodarstwie domowym przemawiają argumenty natury ekonomicznej i ekologicznej. Ocenia się, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa dziennie około 200-300 l wody, z czego ponad 45% można z powodzeniem zastąpić wodą deszczową. Ponieważ charakteryzuje się ona dużą miękkością i kwasowością, może być stosowana nie tylko do spłukiwania wc, czy podlewania ogrodu, ale również do prania oraz zmywarek do naczyń.
Najlepszą powierzchnią do wyłapywania deszczówki są dachy domów pokryte dachówką. Inny rodzaj powierzchni, zwłaszcza nieprzepuszczalnej, nie powinien być wykorzystywany ze względu na możliwość zanieczyszczeń.

Instalacje magazynowania wody deszczowej w domach jednorodzinnych nie wymagają znacznej objętości zbiornika. Zbiornika nie dobiera się bowiem na opady szczytowe, które występują sporadycznie, lecz na średnią wielkość opadów. Przyjmuje się w przybliżeniu, że 25 m2 zadaszonej powierzchni odpowiadać powinno nie więcej niż 1 m3 objętości zbiornika.

System zbiorników Roth z PE-HD

 W skład systemu magazynowania deszczówki firmy Roth wchodzą monolityczne („bez szwów”) zbiorniki TWINBLOC o pojemności 1500, 3500 i 5000 l. Zbiorniki produkowane są metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Materiałem zbiorników jest nieprzezroczysty wysokogatunkowy polietylen o dużej gęstości PE-HD. W 100% nadają się do ponownego przetwarzania.
Konstrukcja w postaci dwóch sąsiadujących ze sobą cylindrów gwarantuje ich stabilność  i wytrzymałość przed naporem gruntu. Na wyposażeniu znajdują się boczne króćce przyłączeniowe DN 100, syfon przelewowy, zabezpieczenie przed dostępem małych zwierząt oraz teleskopowa studzienka rewizyjna z pokrywą. Można wybrać spośród dwóch rodzajów pokrywy studzienki  o nośności do 200 i do 600 kg. Pokrywę można zabezpieczyć przed niezamierzonym otwarciem za pomocą dwóch złączy śrubowych.
Istnieje możliwość regulacji wysokości studzienki i ewentualnego jednokrotnego przedłużenia w zależności od głębokości instalacji.
Modele TWINBLOC znajdują zastosowanie w instalacjach zewnętrznych – jako zbiorniki podziemne. W porównaniu z konwencjonalnymi zbiornikami na wodę deszczową zbiorniki TWINBLOC pozwalają na zmniejszenie głębokości wykopu do 40%.
Zbiorniki dają się łatwo zamontować i można je dowolnie konfigurować w większe baterie przy użyciu rur PCV. Odległość między dwoma zbiornikami powinna wówczas wynosić co najmniej 600 mm.

 

Montaż zbiorników

Aby zagwarantować funkcjonalność i stabilność systemu opartego na podziemnych zbiornikach magazynowych, należy wykonać następujące prace montażowe:
- wielkość wykopu pod zbiorniki powinna odpowiadać wielkości zbiorników oraz długości rury wlewowej;
- głębokość wykopu należy ustalić w taki sposób, aby maksymalny poziom wód gruntowych (jeśli występują) nie przekraczał połowy wysokości zbiornika;
- przy twardym podłożu dno wykopu wystarczy obsypać żwirem. Przy innych rodzajach podłoża konieczne jest wykonanie odpowiedniej podbudowy i zniwelowanie jej do potrzebnej głębokości, przynajmniej do wysokości poziomu wody;
- wstawić zbiornik i wykonać wszystkie połączenia;
- w instalacjach składających się z kilku zbiorników przed wypełnieniem wykopu należy sprawdzić szczelność połączeń między nimi;
- wypełnić wykop w ten sposób, że wokół zbiornika powinna się znaleźć przynajmniej 200 mm warstwa gruntu o właściwościach uszczelniających o średnicy ziaren 0-8 mm.

Instalacja systemu zbierania deszczówki w oparciu o zbiorniki TWINBLOC umożliwia jego długoletnią, niezakłóconą eksploatację i czyni inwestycję opłacalną. Wszystkie komponenty stworzone są w oparciu o najnowsze zdobycze techniki. Firma Roth udziela gwarancji fabrycznej na okres 10 lat.

Fot. Roth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017