Internet źródłem wiedzy o systemach i produktach

Raport: branża grzewczo-instalacyjna w Internecie w 2016 roku

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji o produktach i usługach również w branży grzewczo-instalacyjnej (w skrócie G-I). Decyzja o wyborze szeroko pojętego systemu grzewczego ma coraz wyższy wymiar ekonomiczny i ekologiczny.
Internet w szeroko pojętej branży grzewczo-instalacyjnej zajmuje czołową pozycję pod względem dostarczania informacji zarówno fachowcom, jak i klientom. Im trudniejsza jest decyzja zakupowa przed jaką staje klient, im więcej ma potrzeb informacyjnych, tym więcej znajduje się powodów do szukania informacji o produktach, systemach, kosztach inwestycji i użytkowania oraz zasięgania opinii innych na popularnych forach internetowych czy też za pomocą mediów społecznościowych. Internet stanowi także cenne źródło informacji związanych z zainteresowaniem poszczególnymi produktami, czy systemami. Pozwala on śledzić wieloletnie trendy  zainteresowania i prognozować rozwój rynku, a przynajmniej poziom zainteresowania poszczególnymi produktami czy systemami. Przełożenie uzyskanych statystyk na sprzedaż nie zawsze będzie następowało wprost, gdyż dochodzi tu szereg innych czynników, jak chociażby fakt czy dany produkt należy do nowych technologii (np. fotowoltaika) i wzbudza jedynie zwiększoną ciekawość, czy też jest to tradycyjny produkt, który cechuje się już wyraźną sezonowością zainteresowania w określonych porach roku (np. kotły, grzejniki). Do analizy posłużyły dane uzyskane z takich narzędzi jak Google Adwords i Google Trends, które poddano odpowiedniej analizie.

Potencjał i trendy zainteresowania urządzeniami grzewczymi w latach 2009-2016

Do najpopularniejszych segmentów branży G-I należą kotły oraz grzejniki. Zainteresowanie kotłami w 2016 roku wzrosło po raz pierwszy od 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego (2015) (rys.1.). Potrzeby informacyjne dla pomp ciepła nieznacznie wzrosło. Jak wskazuje dalsza szczegółowa analiza, w przypadku niektórych konkretnych typów pomp ciepła wzrost zainteresowania był bardzo wyraźny. W 2016 r. obniżyło się zainteresowanie kolektorami słonecznymi, a także fotowoltaiką po bardzo wysokim wzroście zainteresowania w 2015 roku. Wysokie  zainteresowanie grzejnikami (porównywalne z kotłami, nie wykazane na rys.1.) wynika z tego, że jest to przykład nielicznego w branży G-I produktu, który „sprzedaje się w Internecie”, gdyż zapytania mają charakter głównie poszukiwania dostawcy lub sklepu. Systematycznie rośnie zainteresowanie rekuperacją, która zanotowała największy procentowy wzrost zainteresowania w 2016 roku.

Sezonowość zainteresowania urządzeniami z branży G-I

Sezonowość zainteresowania produktami branży G-I widać głównie w przypadku produktów „tradycyjnych” (kotły, grzejniki), dla których często decyzja o zakupie następuje w krótkim czasie po poszukiwaniu informacji  (rys.2.). Takie produkty jak pompy ciepła, czy rekuperacja, należące często do droższego segmentu i planowane do zastosowania w budowanym w przyszłości domu, nie wykazują wyraźnej sezonowości zainteresowania. Podobnie jest w przypadku „nowych technologii”, do której można zaliczyć w naszym kraju fotowoltaikę.

Wykres na rys.2. wskazuje jednocześnie różnice w poziomach zainteresowania poszczególnymi segmentami produktów. Wyraźne zmiany zainteresowania w poszczególnych latach i miesiącach, prezentują już wykresy stworzone pojedynczo dla segmentów produktów (rys.3-5.) – dla rynku polskiego i w celach porównawczych także dla rynku niemieckiego. Zainteresowanie kotłami i grzejnikami jest bardzo wyraźnie powiązane z przebiegiem sezonu grzewczego – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech (rys.3.).

Zainteresowanie kolektorami słonecznymi zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, uległo zmniejszeniu w latach 2011-2016 (rys.4.). Poziom zainteresowania osiąga swoje maksimum w II kwartale roku (szczyt w marcu/kwietniu). Przebieg zainteresowania fotowoltaiką ma całkowicie inny przebieg w Polsce niż w Niemczech. W przypadku Polski nastąpił skokowy wzrost zainteresowania fotowoltaiką, dopiero w 2016 roku ustabilizowało się na poziomie z roku poprzedniego (2015). Dla porównania w Niemczech zainteresowanie tym produktem obniżało się systematycznie od 2011 roku (rys.4.).

Pełna wersja artykułu do pobrania w pliki PDF

Bezpłatna prenumerata