Hybrydowa oczyszczalnia Sotralentz przy obiekcie hotelowym

BIO DUO MAX – oczyszczalnie nie tylko przydomowe

Firma Sotralentz podjęła się opracowania kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w dwóch budynkach hotelowych firmy ECCO-RESORT położonych na działce nr 820 w Nieborowie przez zainstalowanie lokalnej, biologicznej oczyszczalni typoszeregu BIO.

Dlaczego BIO DUO MAX?
Użycie tego typu urządzenia w takim obiekcie było możliwe, ponieważ emitowane nieczystości płynne z omawianych budynków hotelowych mają skład odpowiadający parametrom ścieków bytowych. Ścieki te z wewnętrznej dualnej instalacji kanalizacyjnej budynków hotelowych doprowadzane są do biologicznej oczyszczalni Sotralentz SL BIO-DUO 32M. Oczyszczalnia ta pracuje w systemie hybrydowym wykorzystującym technologię złoża biologicznego i osadu czynnego. Grawitacyjnie spływające ścieki z budynku hotelowego nr 1 z toalet i łazienek trafiają do oczyszczalni bezpośrednio, natomiast z kuchni doprowadzane są poprzez separator tłuszczów Sotralentz SL-SG 200. Ścieki z budynku hotelowego nr 2 spływają grawitacyjnie do pompowni ścieków surowych i dalej po podniesieniu przez studzienkę zbiorczą do oczyszczalni.
Oczyszczalnia ścieków Sotralentz SL BIO-MAX 32M składa się z dwóch równoległych ciągów technologicznych, które mogą pracować razem lub pojedynczo w zależności od wielkości dopływającego ładunku zanieczyszczeń. Urządzenia posadowione i zakotwione są do zbrojonej płyty betonowej stabilizującej cały system pod względem mechanicznym. Ciągi te mają strefy oczyszczania mechanicznego i biologicznego. Równomierny dopływ strumienia ścieków do poszczególnych elementów systemu zapewnia odpowiednio zaprojektowany system rozdziału ładunku nieczystości.

„Hotelowa oczyszczalnia” koniecznie z zaawansowaną automatyką
Całym procesem technologicznym oczyszczania steruje specjalna automatyka oparta na mikroprocesorowym sterowniku typu PLC o następujących funkcjach:
– realizacja algorytmu obsługi oczyszczalni (dozowanie, napowietrzanie, recyrkulacja, praca kaskadowa),
– automatyczna kalibracja poziomów cieczy w zbiornikach (niwelacja błędów instalacji zbiorników),
– automatyczna realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni (28 dni),
– licznik czasu rzeczywistego,
– codzienne monitorowanie stanu urządzeń oczyszczalni (dmuchawy, elektrozawory, pompy: dozujące i recyrkulacyjne, brak prądu w sieci energetycznej),
– zapisywanie i powiadamianie o ewentualnych awariach w postaci sygnału dźwiękowego i informacji na wyświetlaczu (99 stanów),
– pomiar obciążenia oczyszczalni wraz z automatycznym doborem poziomu dozowania ścieków i natężenia napowietrzania,
– automatyczne przejście i wyjście (praca – urlop – praca),
– pamięć stała z pomiarem czasu rzeczywistego,
– możliwość ręcznego przepompowywania ścieków pomiędzy zbiornikami (prace serwisowe).

Bez rozsączania, ale ze stawem chłonnym
Rozsączenie oczyszczonych ścieków w ziemi na terenie projektowanej oczyszczalni nie jest możliwe ze względu na nieodpowiednią przepuszczalność gruntu (kategoria C/D). W tej sytuacji jako odbiornik zaprojektowano staw chłonny o odpowiedniej powierzchni i retencji. Oczyszczone ścieki wypływają do odbiornika poprzez klapę burzową zabezpieczającą cały system oczyszczania przed opadem katastroficznym. Dodatkowo przed klapą burzową zamontowana została studzienka przelewowa z pompą podającą oczyszczony ładunek na wyższą rzędną terenu w przypadku wysokiego poziomu wody w zbiorniku chłonnym.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017