Czy inwestowanie w fotowoltaikę jest opłacalne?

Przykładowe analizy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nowelizacja ustawy OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. daje spore korzyści osobom fizycznym inwestującym w fotowoltaikę dla zaspokajania potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
Duże korzyści zyskały również przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie oraz gospodarstwa rolne. Otwiera to nowe możliwości pozyskania klientów dla firm instalacyjnych, którzy często nieświadomi są jeszcze możliwości obniżenia kosztów prowadzonej działalności jakie oferują odnawialne źródła energii (OZE).

Fotowoltaika opłacalna… dla MŚF

Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie może być jednym ze sposobów na obniżenie wysokich kosztów energii elektrycznej. Oczywiście, opłacalność inwestycji zależy tutaj głównie od profilu działalności firmy i związanej z tym ilości zużywanej energii elektrycznej.

Najwięcej mogą skorzystać małe i średnie firmy (MŚF), bo płacą najwięcej za energię elektryczną. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), statystycznie największe koszty energii elektrycznej ponoszą właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Podczas gdy duże firmy płacą za energię niemal dwukrotnie mniej.

Co więcej, koszt energii elektrycznej to jedynie ok. połowa rachunku jaki trzeba płacić, bo prawie połowę opłat stanowią koszty dystrybucji.
Dane URE wskazują również na dynamicznie postępujący wzrost cen energii elektrycznej dla firm, rzędu 3-5% w skali roku. A, im wyższe ceny energii, tym bardziej opłacalna staje się produkcja własnej energii elektrycznej.
Podobnie jak dla Prosumentów, najwięcej korzyści w OZE przyniesie firmie produkcja własnej energii elektrycznej i wykorzystanie jej na potrzeby prowadzonej działalności.
Przykłady branż, w których z uwagi na wysokie koszty energii elektrycznej w kosztach przedsiębiorstwa warto inwestować w OZE: hotelarska, marketów spożywczych, branża mięsna, rybna, mleczarska, drobiarska, żywności mrożonej, sadownictwo i warzywnictwo, piekarnictwo, produkcja napojów, itd.

Warto przeczytać:
Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach. OZERIES
Link do pliku:  http://ozerise.pl/dokumenty/aktualnosci/10012016/laymans_report_pl.pdf

Inwestycja referencyjna według IEO

Na podstawie wielu analiz dla MŚP, rolników oraz zrealizowanych instalacji, Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), opracował przykład referencyjny inwestycji – założenia: instalacja fotowoltaiczna 40 kWp; zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie: 300 000 kWh/rok; koszt inwestycji w instalację fotowoltaiczną (PV): 4700 zł netto/kWp; koszty eksploatacji instalacji PV: 100 zł/kWp.

(Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej – www.ieo.pl)

Wysokie koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie i korzystne zapisy Ustawy OZE sprawiają, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest opłacalna – okres zwrotu wynosi ok. 13 lat.
Na wzrost opłacalności inwestycji korzystnie wpływa:
● autokonsumpcja, czyli maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne przedsiębiorstwa;
● dotacje i inne formy dofinansowania, które mogą znacznie obniżyć okres zwrotu inwestycji.

Przed inwestycją: wstępna analiza opłacalności

Analiza ekonomiczna inwestycji w OZE powinna zostać przeprowadzona indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. Samą decyzję o inwestycji zawsze warto podejmować w oparciu o opracowanie przygotowane przez niezależne źródło. Firma uniknie w ten sposób presji sprzedawcy, który ma w ofercie tylko jeden rodzaj OZE, który może naciągać wyniki tak, aby jego oferta była bardziej atrakcyjna.

Komu zlecić?

Instytut Energetyki Odnawialnej uruchomił projekt „Energia odnawialna w przedsiębiorstwie”.  Na podstawie wypełnionej ankiety, w ciągu zwykle 1-2 dni, przedsiębiorca zainteresowany OZE otrzyma bezpłatną wstępną rekomendację możliwości i opłacalności ekonomicznej zastosowania instalacji fotowoltaicznej (lub innego rodzaju OZE), oraz wyboru rekomendowanego modelu biznesowego. W ten sposób przedsiębiorca łatwo i szybko uzyska wstępną informację: co może zrobić i jakie korzyści przyniosą zaproponowane działania.

Link do ankiety: http://ieo.pl/pl/oze-dla-firm
Pomoc w wypełnieniu ankiety: tel: 22 825 46 52, e-mail: ozedlafirm@ieo.pl

Wybrane przedsiębiorstwa i ich inwestycje 

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, opracowanie IEO. Więcej przykładów na stronie IEO: http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie 

Korzyści dla firm z inwestycji w PV

Korzyści dla małych i średnich firm inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczną, o mocy do 40 kWp:
● sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej z mikroinstalacji po pełnej cenie rynkowej – 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE – ok. 17 groszy/kWh;
● sprzedawca energii elektrycznej ma obowiązek zakupu niewykorzystanej przez przedsiębiorcę energii elektrycznej, wyprodukowanej z własnego OZE;
● obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE – od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.;
● uproszczony proces inwestycyjny: brak koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, brak opłat przyłączeniowych instalacji PV do sieci energetycznej, brak pozwolenia na budowę;
● mniejsza zależność od zmieniających się warunków rynkowych i podwyżek cen energii elektrycznej – niższe koszty produkcji i większa konkurencyjność;
● większa pewność zasilania w przypadku częstych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci;
● niższy koszt instalacji PV dla firm, ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT.

Najlepszym sposobem na rosnące koszty energii elektrycznej jest ograniczenie jej zużycia. Trudno jednak w małej firmie czy gospodarstwie rolnym wprowadzić znaczące oszczędności w zużyciu prądu.
Wykorzystując OZE, można łatwo zmniejszyć rachunki za energię elektryczną i przynajmniej częściowo uniezależnić się od coraz drożnych paliw i energii.
Oprócz korzyści ekonomicznych, własna elektrownia słoneczna oznacza dla przedsiębiorstwa większe bezpieczeństwo energetyczne, czy poprawę wizerunku ekologicznego i społecznego firmy, co z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu.
A, dla firm projektowych, instalacyjnych czy serwisowych, to spora liczba nowych potencjalnych klientów.

Dla zainteresowanych: 

1. Kalendarium uchwalenia Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (Ustawy OZE) – link: http://ieo.pl/dokumenty/grafika/ustawa_oze/harmonogram_ustawy%20_oze_aktualizacja.png

2. Aktualne formy dofinansowania – opracowanie przygotowane przez Europrojekty Consulting sp. z o.o..: Analiza dostępnych dotacji unijnych oraz krajowych dla inwestycji w odnawialne źródła energii i energetykę niskoemisyjną na 2016r.

link do pobrania pliku PDF:
http://www.me.gov.pl/files/upload/26316/Analiza%20dotacji%20dla%20sektora%20OZE%20-%20sierpie%C5%84%202016.pdf

W artykule wykorzystano materiały Instytutu Energetyki Odnawialnej (www.ieo.pl)

 

 

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017