Alarmujący raport WMO

Zmiany klimatu przyspieszają

Anomalia temperatury powierzchniowo-powietrznej w 2018 r. w stosunku do średniej 1981–201 [Źródło: dane ECMWF ERAInterim, Copernicus Climate Change Service]
Anomalia temperatury powierzchniowo-powietrznej w 2018 r. w stosunku do średniej 1981–201 [Źródło: dane ECMWF ERAInterim, Copernicus Climate Change Service]
Według nowego, opublikowanego 28 marca 2019 roku, raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej fizyczne oznaki i społeczno-ekonomiczne skutki zmian klimatycznych wyraźnie przyspieszają. Wszystko dlatego, że odnotowywane obecnie rekordowe stężenia gazów cieplarnianych powodują przesunięcie globalnych temperatur w kierunku coraz bardziej niebezpiecznych poziomów. Już teraz wzrost średniej temperatury na Ziemi przekroczył 1°C. To oznacza, że należy pilnie podjąć działania, które pomogą zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C. Aby tak się stało do roku 2030 świat musi ograniczyć emisję CO2 o 45%.

Raport podkreśla rekordowy wzrost poziomu morza, a także rekordowo wysoką temperaturę lądu i oceanu w ciągu ostatnich czterech lat. Trend ocieplenia trwa od początku tego wieku i według naukowców będzie dalej rosnąć. Kluczowe wskaźniki zmian klimatu stają się coraz wyraźniejsze. Poziom dwutlenku węgla, który wynosił w 1994 r. 357,0 części na milion, kiedy to po raz pierwszy opublikowano oświadczenie, stale rośnie – do 405,5 części na milion w 2017 r. W 2018 r. i 2019 r. przewidywany jest dalszy wzrost stężenia gazów cieplarnianych.
W oświadczeniu WMO o stanie globalnego klimatu, wśród najważniejszych doniesień znalazły się również te mówiące o zagrożeniach.

Zagrożenia naturalne

W 2018 r. większość zagrożeń naturalnych, które dotknęły prawie 62 mln osób, była związana z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i klimatycznymi. Według analizy 281 wydarzeń zarejestrowanych przez Centrum Badań nad Epidemiologią Katastrof (CRED) i Międzynarodowej Strategii Redukcji Ryzyka Katastrofy ONZ, powodzie to te żywioły, które dotknęły największą liczbę ludzi – ponad 35 milionów. Indyjski stan Kerala doświadczył najcięższych opadów i najgorszych powodzi od prawie stu lat.
Huragan Florence i Michael były dwoma z czternastu „miliardów katastrof” w 2018 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Wywołały ok. 49 mld USD odszkodowań i ponad 100 zgonów. Super tajfun Mangkhut dotknął ponad 2,4 miliona ludzi i zabił co najmniej 134 osoby, głównie na Filipinach. Ponad 1600 zgonów było związanych z intensywnymi falami upałów i pożarami w Europie, Japonii i USA. W Stanach Zjednoczonych wiązały się one z rekordowymi stratami ekonomicznymi wynoszącymi prawie 24 mld USD.
Kolejne zagrożenie związane jest z bezpieczeństwem żywnościowym. Narażenie sektora rolniczego na ekstremalne warunki klimatyczne grozi olbrzymimi stratami ekonomicznymi i problemem braku żywności. Według nowych danych agencji ONZ, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego, po wcześniejszym spadku tego wskaźnika, obecnie odnotowywany jest ciągły wzrost głodu na świecie. Szacuje się, że w 2017 r. liczba osób niedożywionych wzrosła do 821 mln, częściowo z powodu silnych susz związanych z silnym El Niño w latach 2015-2016.

Problem migracji wskutek zmian klimatu

Na liście negatywnych skutków zmian klimatu w raporcie WMO znalazł się również problem migracji. Od września 2018 roku z 17,7 mln osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP), śledzonych przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji, przyczyną przesiedleń ponad 2 mln osób były katastrofy związane z wydarzeniami pogodowymi i klimatycznymi.
Susza, powodzie i burze (w tym huragany i cyklony) to zdarzenia, które doprowadziły do najwiekszych wysiedleń spowodowanych klęskami żywiołowymi w 2018 r.
Szacuje się, że w latach 2000-2016 liczba osób narażonych na fale upałów wzrosła o około 125 milionów osób, a średnia długość poszczególnych epizodów fal upałów była o 0,37 dnia dłuższa w porównaniu z okresem między 1986 a 2008 r. Tendencje te budzą niepokój wśród lekarzy zwłaszcza, że zgodnie z prognozami ekstremalne zjawiska temperaturowe będą się dalej zwiększać pod względem ich intensywności, częstotliwości i czasu trwania.

Zmiany klimatu = wyzwanie dla świata

Nie ma wątpliwości, że zmiany klimatu to jedno z najpoważniejszych wyzwań obecnego świata. Do tego niezmiernie trudne, ponieważ dotyka wszystkich sfer naszego życia – nie jest zagrożeniem jedynie dla środowiska naturalnego i przyrody, ale również dla światowej ekonomii i gospodarki, spraw społecznych oraz zdrowia każdego z nas. Nie możemy odkładać na póżniej działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia. Już teraz powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby maksymalnie zminimalizować powodowana przez człowieka emisję gazów cieplarnianych. I doskonale o tym wiedzą zarówno przedstawiciele polityki, nauki, organizacji pozarządowych, jak i biznesu. Posłuchaj ich klimatycznego przesłania, które przekazali światu podczas wywiadów #ETtalksDRIVE realizowanych przez Danfoss w ramach grudniowego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach: https://www.youtube.com/watch?v=oPGVnlwGcHs&t
W zrealizowanym w grudniu 2018 r. przez Danfoss #ETtalksDrive głównym tematem rozmów były zmiany klimatyczne, wyzwania, jakie się z nimi wiążą i możliwości ich ograniczania. Mówili o tym między innymi:
– Michał Kurtyka, prezydent COP24 i sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,
– Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim,
– Jean-Pascal van Ypersele, wiceprezes IPCC,
– Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów,
– Monica Frassoni, prezes European Alliance to Save Energy (EU-ASE),
– Rachel Kyte, CEO Sustainable Energy for All (SEforALL),
– Marcene Mitchell, dyrektor Climate Strategy and Business Development, IFC/World Bank Group,
– Erik Lauritzen, burmistrz Sønderborga,
– Laura Van Wie McGrory, wiceprezydent Strategic Initiatives for the Alliance to Save Energy,
– Adam Jędrzejczak, prezes Regionu Europy Wschodniej Danfoss Poland.
Materiał prasowy firmy Danfoss

Bezpłatna prenumerata