Grażyna Dziewulska Prezes EURODOM

W branży instalacyjnej, a dokładniej w technice grzewczej, znalazła się przy­padkowo w 1990 r. Po­wierzono jej wówczas sta­nowisko wiceprezesa w Spółdzielni Handlowo­-Produkcyjnej „Unidom”.
W niedługim czasie została tam prezesem jednoosobowego zarządu.
„Jako absolwent SGPiS-u nie miałam zbyt dużej wiedzy o tak skomplikowanej branży technicznej, jednak szybko dostrzegłam drzemiące w niej ogromne możliwości w zakresie oszczędzania energii – wspomina Grażyna Dziewulska. – Na swojej drodze za­wodowej spotkałam wtedy wiele znakomitych osób z uznanych firm producenckich np. HERZ, Danfoss czy Rettig Heating. Wspól­ny zapał do wprowadzania nowości doprowadził do – nie boje się użyć tego słowa – rewolucji technicznej w naszym kraju. Znala­zło się w tej grupie także kilka kobiet, które do dziś mają ogromny wpływ na kształtowanie i wyznaczanie kierunków rozwoju w bran­ży instalacyjnej. Łączy nas przyjaźń i wzajemny szacunek od pra­wie 20 lat.
W roku 2005 wspólnie z kolegą założyłam nową firmę – spółkę Eurodom. Działamy w strukturze Instal Konsorcjum, w której jak myślę moja działalność spotyka się z sympatią konsorcjantów. Próbuję mieć wpływ na formowanie wzajemnych relacji nie tylko między producentami, ale przede wszystkim między konkuren­cyjnymi firmami handlowymi. Może się to wydać zaskakujące, ale przynosi pozytywne rezultaty na rynku. Dla mnie ważnym ele­mentem pracy zawsze było i jest docenianie konkurencji i wzajem-ny szacunek, otwartość na ludzi i umiejętność ich słuchania.

Uczą mnie podróże, które są moją pasją. Chciałabym poznać wszystkie kontynenty, obce kultury i zwyczaje. Widziałam już wie­le krajów w Europie, Azji, Ameryce Południowej i północnej Afry­ce. Moim marzeniem jest podróż z południa Afryki do wodospa­dów Wiktorii, koniecznie koleją z wieloma przystankami…”.

Grażyna Dziewulska

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017