TA-SMART – inteligentny zawór regulacyjny z pomiarem mocy i energii od IMI

Z hydraulicznego punktu widzenia jest to klasyczny zawór regulacyjny. Od klasycznych zaworów regulacyjnych odróżnia go jednak sposób sterowania. Poza tradycyjną regulacją stopnia otwarcia zaworu może on także pracować w trybie regulacji przepływu lub mocy. Aby to umożliwić, zawór TA-Smart jest zbudowany z sześciu bardzo istotnych elementów: korpusu z komorą ultradźwiękową pomiaru przepływu, części regulacyjnej, SmartBoxa, siłownika i dwóch czujników temperatury. Poza pracą w trybie kontroli przepływu lub mocy, która zapewnia funkcję równoważenia i regulacji, TA-Smart ma szerokie możliwości pomiaru: ciągły pomiar przepływu, temperatury zasilania i powrotu oraz mocy z bardzo wysoką precyzją. Wszystkie te dane mogą być zapisywane
we wbudowanej pamięci urządzenia lub w zewnętrznej chmurze.

Jak ważna jest precyzyjna regulacja

Budynki są odpowiedzialne za 40% światowego zużycia energii i 36% emisji CO2. Systemy HVAC odpowiadają z kolei za 50% zużycia energii w budynku, a więc za 20% światowego zużycia energii. Dlatego optymalizacja rozprowadzania ciepła i chłodu jest najbardziej opłacalnym sposobem na wygenerowanie natychmiastowych i znacznych oszczędności, średnio do 30%. Zarządzanie ciśnieniem w aktywnym systemie i kontrola przepływu są krytyczne dla osiągnięcia wymaganej temperatury wewnętrznej, komfortu i efektywności energetycznej systemu.
Jednakże, aby zastosować takie działania i zapewnić optymalny przepływ oraz moc dostarczaną tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne, konieczna jest możliwość pomiaru i weryfikacja, jak system faktycznie się zachowuje, aby wyciągnąć wnioski, które mogą zapewnić wymierną optymalizację.

TA-Smart jest zaworem równoważąco-regulacyjnym przeznaczonym do zastosowań w instalacjach grzewczych i chłodniczych, skonstruowanym w oparciu o 3 kluczowe funkcje:
– regulacja. Różnorodność trybów regulacji z wyjątkową dokładnością w oparciu o przepływ, moc i stopień otwarcia zaworu. Funkcja ograniczenia ΔT może być dodana do każdego typu sterowania, nawet w warunkach częściowego obciążenia systemu;
– pomiar. Ciągły pomiar przepływu, pozycji zaworu, temperatury powrotu/zasilania, różnicy temperatury, mocy i energii;
– komunikacja. Komunikuje się poprzez: Bluetooth Low Energy (BLE), BUS, analogowo. Możliwość zapisu danych w chmurze. W pełni konfigurowalny cyfrowo: aplikacja mobilna HyTune, aplikacja przeglądarkowa.

Pomiar…

…przepływu.
Jedną z kluczowych cech TA-Smart jest jego zdolność do ciągłego pomiaru przepływu. Pomiar jest realizowany nie tylko w sposób ciągły, ale też bardzo dokładny, nawet przy bardzo niskich przepływach.
Jest to szczególnie ważnie, ponieważ wiemy, że systemy grzewcze i chłodnicze pracują poniżej 20% przepływu obliczeniowego (50% mocy) przez 70 do 80% swojego czasu pracy. TA-Smart zapewnia wysoką dokładność pomiaru przepływu: ±2% od 5% do 100% qnom dla wody, ±3% od 5% do 100% qnom dla mieszanin woda-glikol (0-57%).
Warto pamiętać, że nawet niewielkie odchylenia od wartości zadanej, rzędu ± 1°C, mogą wpłynąć znacząco na zużycie energii. Dlatego precyzyjna kontrola temperatury nie jest tylko „miłym dodatkiem”, lecz koniecznością.
Niektóre urządzenia na rynku również umożliwiają pomiar przepływu, jednak deklarują dokładność pomiarową tylko dla przepływów powyżej 20-25% przepływu nominalnego. Jest to dziwne, ponieważ instalacje w takich warunkach pracują bardzo rzadko.

…temperatury.
Do pomiaru temperatury TA-Smart wykorzystuje 2 czujniki Pt1000, które są kalibrowane parami, aby uzyskać jak największą dokładność nawet przy niskich wartościach ΔT.

…mocy. Wykorzystując dokładny pomiar przepływu i temperatury, TA-Smart zapewnia dokładny pomiar mocy (zgodnie ze wzorem Q = ṁ ∙ C ∙ ΔT) zarówno w instalacjach grzewczych, jak i chłodniczych. Dokładność ta wynosi od ±3,8% do ±4,2% w zależności od ΔT.

TA-Smart – najbardziej kompaktowy wśród odpowiedników

To, co jest naprawdę unikalne i czyni konstrukcję szczególnie wyjątkową, to fakt, że wszystko zawarte jest w bardzo kompaktowym korpusie. TA-Smart wykorzystuje technologię ultradźwiękowego pomiaru przepływu. Część regulacyjna z zaworem regulacyjnym umieszczona jest tuż za komorą pomiarową, zapewniając jednocześnie światowej klasy dokładność.
Jeśli chodzi o rozmiar zaworu, to np. TA-Smart DN32 jest aż o 80% mniejszy niż inne porównywalne produkty na rynku i ma tylko dwie części do podłączenia (króciec wlotowy i wylotowy), które nie wymagają zachowania odcinków prostych przed i za. Z kolei np. TA-Smart DN65 ma odległość od kołnierza do kołnierza zgodną z EN 558 nawet do 30% mniejszą w porównaniu z dostępnymi rozwiązaniami na rynku.
To wszystko znacznie usprawnia montaż, szczególnie w modernizowanych instalacjach, gdzie można usunąć stary produkt i bezproblemowo zamontować TA-Smart w pozostawionej przestrzeni bez dodatkowych kształtek i dopasowywania rur.

Regulacja i tryby komunikacji

TA-Smart może regulować przepływ rzędu 0,5% przepływu nominalnego przy ciśnieniu różnicowym nawet do 400 kPa. Jest on elastyczny pod względem trybów sterowania. Dostępne są 3 tryby regulacji: względem przepływu, względem mocy lub stopnia otwarcia zaworu. Tryby te mogą być wybierane za pomocą aplikacji HyTune opracowanej przez firmę IMI na smartfonie lub tablecie, poprzez lokalną sieć lub chmurę HyCloud, jeśli TA-Smart jest do niej podłączony. Jedną z najlepszych cech jest to, że wszystkie konfiguracje TA-Smart i informacje są dostępne bezpośrednio przez smartfon, nawet jeśli komunikacja BUS lub połączenie z chmurą jest niemożliwe. Niepotrzebny jest żaden dodatkowy sprzęt, kabel czy adapter. Potrzeby jest jedynie smartfon lub tablet.

TA-Smart-Dp

TA-Smart-Dp to 2-drogowy elektroniczny regulator różnicy ciśnień Smart z możliwością pomiaru przepływu, temperatury i mocy.
Aby przekształcić TA-Smart w regulator ciśnienia różnicowego, trzeba dodać do niego zestaw czujników Dp.
Dzięki niemu uzyskuje się korzyści płynące z posiadania stabilnego ciśnienia w obwodzie, jednocześnie otrzymując dane dotyczące energii i działania z TA-Smart. Stabilne ciśnienie daje obiegowi hydraulicznemu podstawę do dobrej regulacji.
Moduł ten jest kompatybilny ze wszystkimi rozmiarami TA-Smart, od DN20 do DN125.

Podsumowując…

TA-Smart może być stosowany wszędzie tam, gdzie używany jest dwudrogowy zawór regulacyjny, a także gdzie ważne jest uzyskanie szczegółowych oraz dokładnych informacji o przepływie i zużyciu energii. Jest szczególnie przydatny w takich zastosowaniach, jak: odbiorniki w systemach dwururowych pracujące w trybie grzania i chłodzenia, centrale wentylacyjne, jednostki klimatyzacji precyzyjnej CRAC, pompy ciepła i wymiennik ciepła. Jest to z pewnością niezbędne wyposażenie budynków, w których wymagane są certyfikaty energetyczne, monitorowane są koszty energii i kluczowa jest niezawodność.

Obejrzyj  Film TA-Smart: jak działa ten nowy inteligentny zawór?

Przejdź  Więcej o TA-Smart

Bezpłatna prenumerata