XV FORUM Termomodernizacja

22 kwietnia 2015 r., w salach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie odbędzie się FORUM „TERMOMODERNIZACJA 2015” organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Jest to już 15-e FORUM organizowane corocznie przez ZAE i jak zawsze dokona przeglądu najważniejszych aktualnie problemów efektywności energetycznej w budynkach.

Głównym tematem tegorocznego FORUM będą BUDYNKI NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNE. Temat ten wiąże się z nowymi przepisami w tym zakresie, a zwłaszcza z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej i rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, a także projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.
W ramach FORUM omówione będą między innymi następujące ważne tematy:
• perspektywy wdrożenia t.zw. głębokiej termomodernizacji
• planowane instrumenty wspierania efektywności energetycznej w budownictwie
• technologie dla budynków niemal zeroenergetycznych
• zastosowanie OZE i mikro-kogeneracji w budynkach niemal zero energetycznych
• systemy oceny budynków
• przykłady modernizacji do stanu budynku niemal zero energetycznego.

Zapowiedziany udział przedstawicieli NFOŚiGW oraz BGK i BOŚ zapewnia przekazanie uczestnikom FORUM najbardziej aktualnych informacji w sprawach wspierania budownictwa niemal zero energetycznego.
Obradom FORUM będą towarzyszyły interesujące stoiska informacyjne firm produkujących wyroby dla budynków o niskim zużyciu energii.

Szczegółowe informacje o programie FORUM i zgłaszaniu uczestnictwa podane są na stronie www.zae.org.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017