Trudna ścieżka dekarbonizacji budownictwa w Polsce – wnioski z debaty POBE

W trakcie tegorocznej edycji Kongresu Trendy Energetyczne odbyła się debata Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) na temat wyzwań związanych z dekarbonizacją sektora ogrzewnictwa w Polsce. Eksperci i branża wskazują, że powszechna i skuteczna modernizacja budynków będzie wymagała współpracy sektorowej, wytyczenia jasnej ścieżki technologicznej oraz realnych działań. Wyzwaniem będzie m.in. brak wyspecjalizowanych kadr. Potrzebna jest w Polsce debata o ścieżce wdrożenia bezemisyjnych technologii i nowoczesnego budownictwa zgodnego ze celami neutralności klimatycznej czyli net-zero 2050.
· Dokumenty takie, jak Mapa Drogowa IEA „Net Zero by 2050”, Pakiet „Fit for 55” oraz Długofalowa Strategia Renowacja Budynków, zalecają przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji i termomodernizacji budownictwa; kluczowa będzie najbliższa dekada pod względem wdrażania bezemisyjnych technologii.
· Dekarbonizacja budownictwa wymaga współpracy i podążania kilkoma ścieżkami jednocześnie (efektywność energetyczna, rozwój OZE, termomodernizacja, modernizacja w infrastrukturę sieciową).
· Potrzebny jest przegląd warunków technicznych, kwestii standardów izolacyjności i głębokiej termomodernizacji budynków.
· Środki finansowe są dostępne, jednak brakuje projektów i wyspecjalizowanych kadr.

Dekarbonizacja budownictwa a kluczowe dokumenty
Na wstępie do rozważań o wyzwaniach modernizacji sektora ogrzewnictwa zostały przedstawione założenia z najważniejszych dokumentów i opracowań, w tym raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) „Net Zero by 2050”. Analityk IEA Timothy Goodson wskazał, że na drodze do neutralności klimatycznej kładziony jest nacisk na ewolucję w sektorze budownictwa. Lata 2020-2030 muszą być dekadą masowej ekspansji bezemisyjnych technologii. Ekspert podał, że emisje z sektora budowalnego w świecie muszą zmniejszyć się o 40 proc. tj. do niecałych 2 Gt do 2030 roku, oraz o 95 proc. do 2050 roku. Wyzwaniem będzie rozwijający się sektor budownictwa i zapotrzebowania na usługi energetyczne – w latach 2020-2050 powierzchnia użytkowa budynków zwiększy się o 75 proc. Trend ten widać już w Polsce – w ciągu ostatniej dekady powierzchnia mieszkaniowa wzrosła o prawie 20 proc.
Popyt na urządzenia realizujące chłodzenie przełoży się na zapotrzebowanie na energię elektryczną – do 2030 roku pojawi się 650 mln klimatyzatorów, do 2050 roku – kolejne 2 mld. Obecnie sektor budownictwa przeznacza paliwa kopalne w 60% na ogrzewanie pomieszczeń i wody oraz w 80% na energię do podgrzewania posiłków.
Co ważne, prawie wszystkie technologie potrzebne do dekarbonizacji zużycia energii w budynkach są już dostępne na rynku.
Według autorów raportu kluczowa jest poprawa efektywności energetycznej. Nie bez znaczenia pozostaje zmiana przyzwyczajeń technologicznych użytkowników domów (np. obniżenie temperatury ogrzewania i szybka modernizacja budynków i ich źródeł ogrzewania), które przyniosą redukcję o prawie 250 mln t CO2 w sektorze budynków w 2030 roku.
Sektor pomp ciepła zaspokoi ponad 50 proc. zapotrzebowania na ciepło w budynkach w 2050 roku. Jednym z kamieni milowych byłoby zaprzestanie sprzedaży kotłów na paliwa kopalne do 2025 roku. W efekcie wszystkich działań prawie 90% budynków na świecie powinno spełniać standardy budynku net-zero do 2050 roku.
Źródło: POBE
Pełna relacja z debaty: kliknij

Bezpłatna prenumerata