Rybnik – 5 mln ekodotacji wykorzystane w 3 dni

2 stycznia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza oraz ochronie wód i powierzchni ziemi, które realizowane będą w tym roku. Do 5 stycznia pory do kancelarii urzędu miasta Rybnik wpłynęło przeszło 630 wniosków, z czego ponad 500 zostało złożonych już w pierwszym dniu ich przyjmowania.
Ze wstępnych szacunków, na podstawie ilości złożonych wniosków wynika, że zaplanowana na ten rok kwota 5 mln zł na ekodotacje została już wyczerpana. Przyjmowane aktualnie wnioski będą wpisywane na listę rezerwową.
O rozpatrzeniu wniosków z listy rezerwowej decydować będzie ewentualne zwiększenie w budżecie miasta środków finansowych na ten cel lub niewykorzystanie pełnej kwoty 5 mln zł przez wnioskodawców, z którymi w tym roku zawarte zostaną umowy dotacji.
Wysokość możliwej do uzyskania dotacji to 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Regulamin wskazuje jednak maksymalne kwoty – ich wysokość uzależniona jest od rodzaju inwestycji.

 więcej 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017