Freepik

Rozporządzenie o ostrzejszych przepisach alarmowania o smogu

Od piątku 11 października br. obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o smogu, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mg/m3 dla pyłu PM10 (poprzednia wartość 300 mg/m3 dla pyłu PM10), poziom informowania to 100 mg/m3. Rozporządzenie z 2012 r. mówiło odpowiednio o 300 i 200 mg/m3 Wcześniejsze normy były jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej: kliknij

https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-normy-dla-jakosci-powietrza

Bezpłatna prenumerata