Raport roczny PKN

Polski Komitet Normalizacyjny na swojej stronie internetowej prezentuje sprawozdanie za 2018 r., z którego można dowiedzieć się o ubiegłorocznych przedsięwzięciach PKN, a także inicjatywach wynikających z naszej działalności statutowej.
Jedną z omawianych pozycji jest działalność wydawnicza PKN.
Polski Komitet Normalizacyjny publikuje Polskie Normy (PN) i Polskie Dokumenty Normalizacyjne (PDN) w formie elektronicznej.
Prace wydawnicze związane z publikowaniem PN i PDN mają na celu przygotowanie zapisu treści tych dokumentów w formacie PDF. Wzorcowy plik PDF służy do ich rozpowszechniania w wybranej formie:
•    bezpośrednie pobranie pliku przez klienta w sklepie internetowym, dostęp do pliku w ramach usługi e-Dostęp lub Normy on-line;
•    nagranie na CDR – w gotowym zestawie tematycznym lub określonym przez klienta;
•    wydruk pliku – na żądanie, na zamówienie klienta. Nowe PN i PDN w polskiej i angielskiej wersji językowej są przygotowywane w PDF bezpośrednio po zatwierdzeniu, po wykonaniu prac wydawniczych, natomiast w wersji niemieckiej i francuskiej – na zamówienie klienta.
•    Normy archiwalne są skanowane do formatu PDF na zamówienie klienta lub w ramach uzupełnienia zbioru.

W 2018 r. zbiór PN i PDN w formie elektronicznej rozszerzono o zapis PDF z treścią 5 588 PN/PDN, w tym 3 920 w polskiej (P), 1 652 w angielskiej (E), 11 w niemieckiej (D) i 5 we francuskiej (F) wersji językowej.
Źródło: PKN
Przejdź do raportu: kliknij

Bezpłatna prenumerata