Przepisy o standardach paliw stałych

Pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste powietrze” Piotr Woźny podczas panelu dotyczącego problemu smogu na Europejskim Kongresie Gospodarczym podkreślił, że projekt ustawy o jakości paliw stałych jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Powiedział, że absolutnym celem rzadu jest, by do końca tego roku obowiązywały przepisy, które będą regulowały standardy paliw stałych.

Pod koniec kwietnia sejmowa komisja energii i skarbu państwa jednogłośnie przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o paliwach stałych.

Ustawa wprowadza dwa ważne narzędzia przydatne w walce ze smogiem; po pierwsze ustanawia bezwzględny zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów w paleniskach domowych. Po drugie, po raz pierwszy w polskim prawie pojawia się świadectwo jakości paliwa stałego.

Przyjęty w marcu przez rząd projekt noweli ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że najgorszej jakości paliwa, czyli muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, ich mieszanki zawierające mniej niż 85% węgla kamiennego zostaną objęte ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego. Oznacza to, że normy będą dotyczyły paliw stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW.

W lutym br. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Na tym etapie nie zasądzono kar, ale Komisja Europejska może o nie wystąpić.

(PAP)

Bezpłatna prenumerata