Przełom w modernizacji budynków jednorodzinnych

W poniedziałek 20.02.2017 r. na portalu Bankier.pl zamieszczono fragment wypowiedzi (przejdź) podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jadwigi Emilewicz, w której deklaruje ona utworzenie systemu wsparcia termomodernizacji polskich domów do połowy roku. Inicjatywa Efektywna Polska jest w trakcie opracowywania koncepcji Krajowego Programu Modernizacji Budynków (KPMB) (przejdź), która będzie stanowić podstawę do dyskusji, współpracy z rządem RP.

Dlaczego Krajowy Program Modernizacji Budynków jednorodzinnych jest niezbędny?

Diagnoza
Według danych GUS ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Niestety ponad 70% budynków jednorodzinnych w Polsce jest nieocieplona w ogóle lub zaizolowana za cienką warstwą ocieplenia [1]. Słaba izolacyjność oraz fakt powszechnego wykorzystywania na cele grzewcze starych i nieefektywnych kotłów na wysokoemisyjne paliwa stałe wpływa negatywnie na jakość życia Polaków (niedogrzanie, wysokie nakłady związane z zapewnieniem komfortu cieplnego, zła jakość powietrza – niska emisja).
Budynki jednorodzinne będące, ze względu na swoją wysoką energochłonność problematycznym zasobem budowlanym nie otrzymały do tej pory prawie w ogóle efektywnego wsparcia. Fundusz Termomodernizacji i Remontów zapewniał wsparcie dla budynków wielorodzinnych a środki krajowe i europejskie wydawano na budynki użyteczności publicznej. Tymczasem, liczba budynków jednorodzinnych, które wymagają modernizacji to ok. 3,5 mln.

Rozwiązanie problemu
Polski rząd powinien opracować i zapewnić wdrożenie skutecznego Krajowego Programu Modernizacji Budynków (KPMB) jednorodzinnych, nad którym współpracowałyby różne resorty w tym m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska a także Ministerstwo Rozwoju czy Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dlaczego zaangażowanie tak wielu różnych Ministerstw jest niezbędne i celowe? Dobry KPMB odpowiadałby na problemy leżące w zakresie odpowiedzialności tych resortów m.in. jakości powietrza, ubóstwa energetycznego, innowacyjności.

Jak powinien wyglądać Krajowy Program Modernizacji Budynków?
KPMB oprócz atrakcyjnego i łatwego w obsłudze (zarówno dla beneficjenta, jak i dla jednostki udzielającej wsparcia) systemu wsparcia modernizacji budynków łączącego formę pożyczki i dotacji powinien zakładać także dostęp do systemu doradztwa energetycznego oraz krajową kampanię informacyjno-promocyjno-edukacyjną.

System wsparcia powinien:
• promować kompleksowe remonty;
• bazować na preferencyjnych pożyczkach i ewentualnych dotacjach dla działań ponadnormatywnych;
• mieć jak najbardziej atrakcyjny wymiar (dotacje) dla specjalnych grup docelowych np. osób ubogich energetycznie czy np. budynków znajdujących się na terenach uzdrowiskowych o dużym zanieczyszczeniu;
• być nieskomplikowany, a co za tym idzie atrakcyjny i tańszy w obsłudze (ograniczenie kosztów transakcyjnych).

Więcej informacji:

http://efektywnapolska.pl/

http://efektywnapolska.pl/przelom-w-modernizacji-budynkow-jedno-rodzinnych-rzad-deklaruje-program-modernizacji-budynkow/

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017