Prognozy dla energii ze słońca

W 2020 roku energia elektryczna ze słońca może zaspakajać 12% zapotrzebowania w Unii Europejskiej – twierdzą autorzy „Solar Generation 2010”. Według szacunków autorów prognozy moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych wzrośnie z obecnych 23 do 180 GW do roku 2015, a w 2030 może osiągnąć poziom 1,8 TW. Z raportu opracowanego przez European Photovoltaic Industry Association (EPIA) i Greenpeace International wynika, że w najbardziej uprzemysłowionych krajach nastąpi zrównanie cen energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i ze słońca. Autorzy opracowania prognozują, że w 2020 roku energia fotowoltaiczna będzie w stanie pokryć 5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a 9% do roku 2030.
www.rp.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017