Praktyczny portal inwestora – budowlaneabc.gov.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło z początkiem czerwca praktyczny portal informacyjny pod adresem budowlaneabc.gov.pl, który ma pomóc inwestorom, ale także specjalistom od budownictwa w załatwieniu procedur budowlanych. Zawiera on wskazówki dotyczące praw i obowiązków inwestorów oraz uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego.

  • Portal pozwala szybko zorientować się w opisujących budowę przepisach i procedurach.
  • Serwis zawiera wzory wniosków związanych z procedurami budowlanymi oraz przykłady ich uzupełnień.
  • Część informacji jest poświęcona standardom dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

Głównym założeniem portalu jest pokazanie i wyjaśnienie w prosty sposób często trudnych zagadnień i koniecznych działań związanych z budownictwem. Jednym z elementów jest wizualizacja budynku, na której w sposób intuicyjny można sprawdzić jakie procedury wymagane są np. przy zmianie sposobu użytkowania obiektu czy wymianie okien i drzwi. Łącznie na budynku znajduje się 50 aktywnych punktów, pod którymi każdy użytkownik znajdzie odpowiedź na interesujące go kwestie związane z procesem budowlanym.

Treści zamieszczone na portalu przygotowano również dla specjalistów, takich jak architekci, inżynierowie budowlani czy producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych. Można tam znaleźć m.in. standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradniki związane z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, szeroko pojętą charakterystyką energetyczną budynków oraz kwalifikacjami zawodowymi występującymi w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.

W części poświęconej standardom dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć informacje na temat rekomendowanych rozwiązań w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Mają one uwrażliwić architektów, inżynierów budownictwa, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, studentów kierunków związanych z budownictwem oraz wykonawców na potrzeby osób z rożnym rodzajem niepełnosprawności.

Serwis zawiera poradnik dotyczący wyrobów budowlanych, który skierowany jest przede wszystkim do podmiotów wprowadzających na rynek lub udostępniających na nim wyroby budowlane – do producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów (sprzedawców).

W części dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków zamieszczono m.in. kalkulator uzyskiwanych współczynników przenikania ciepła (Uc), kalkulator kosztów ogrzewania oraz kalkulator możliwych oszczędności wynikających z zastosowania najpopularniejszych metod dociepleń. Jest też poradnik w zakresie charakterystyki energetycznej.

Portal zawiera też informacje o kwalifikacjach zawodowych w branży budowlanej. Omawia istotne kwestie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zawodów budowlanych w szkolnictwie zawodowym. Informacje te skierowane są przede wszystkim dla osób zainteresowanych profesjonalnym rozwojem w branżach związanych z budownictwem.

Bezpłatna prenumerata