Plan działania Panasonic na rzecz przyszłości bez emisji CO2

Podczas konferencji prasowej na Mostra Convengno Expocomfort w Mediolanie, Panasonic Heating & Cooling Solutions zaprezentował kolejną fazę swojej długoterminowej wizji, kładąc nacisk na inicjatywy zrównoważonego rozwoju i strategiczną współpracę.

Yuki Kusumi, dyrektor generalny Grupy Panasonic, wyjaśnił wizjonerski, ponad 250-letni plan firmy, rozpoczęty w 1932 roku, który przewiduje „dobrobyt zarówno w materii, jak i umyśle” w dziesięciu 25-letnich fazach. Obecna, czwarta faza poświęcona jest „skupieniu się na rozwiązywaniu globalnych problemów środowiskowych i oferowaniu klientom zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu”. Kusumi nakreślił pilne wyzwania utrudniające realizację celu korporacyjnego i podkreślił niezłomne zaangażowanie Panasonic w długoterminowe inicjatywy środowiskowe poprzez Panasonic GREEN IMPACT, który dąży do stworzenia społeczeństwa wolnego od emisji dwutlenku węgla, mówiąc: – Musimy przekazać tę piękną planetę naszym dzieciom i wnukom, aby mogły nadal żyć w komfortowych warunkach. Dlatego musimy powstrzymać globalne ocieplenie wszelkimi sposobami. Musimy zminimalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów naturalnych i jak najszybciej ustanowić zdrową gospodarkę o obiegu zamkniętym. W tym celu musimy konsekwentnie dążyć do osiągnięcia limitu 1,5°C określonego w porozumieniu paryskim i pilnie zminimalizować stałą emisję CO2. Dlatego Panasonic traktuje te cele jako priorytetowe kwestie zarządzania. Szczególnie w Europie uważamy, że elektryfikacja urządzeń grzewczych poprzez szersze zastosowanie pomp ciepła ma ogromne znaczenie dla przekształcenia struktury podaży i popytu na energię. Dlatego uważamy to za ogromne wyzwanie, któremu musimy sprostać w przyszłości. Promujemy biznes HVAC w Europie jako jeden z głównych obszarów działalności firmy. Wierzymy, że dzięki tej działalności możemy przyspieszyć nasze inicjatywy zmierzające do elektryfikacji urządzeń grzewczych.

Z kolei Hiroshi Komatsubara, dyrektor generalny działu Heating & Ventilation A/C Company Business Division Europe, zapowiedział najnowsze innowacje w gamie pomp ciepła powietrze-woda Aquarea firmy Panasonic z rewolucyjnymi nowymi urządzeniami z serii Big Aquarea M, idealnymi do wielorodzinnych domów i lekkich powierzchni komercyjnych. Nowe jednostki oferują moce 20, 25 i 30 kW, z możliwością zwiększenia do 300 kW w konfiguracji kaskadowej. Jednostki te wykorzystują R290, płynnie dostosowując się do GREEN IMPACT firmy Panasonic, jednocześnie wykorzystując unikalną technologię T-CAP. Ponadto nakreślił strategiczny sojusz Panasonic z INNOVA, włoskim producentem znanym ze swojej wiedzy w zakresie instalacji hydraulicznych, rozwiązań jakości powietrza i urządzeń klimatyzacyjnych.

Komatsubara ogłosił również najnowsze partnerstwo Panasonic z tado°, wiodącym na rynku inteligentnym systemem sterowania ogrzewaniem i usługami zarządzania energią. Liderzy branży wspólnie dążą do integracji najnowocześniejszej technologii pomp ciepła Aquarea z wiodącymi usługami sterowania wieloma pomieszczeniami i zarządzania energią. Ta fuzja nie tylko wspiera wspólną misję dekarbonizacji domów, ale także umożliwia klientom optymalizację zużycia energii i uzyskanie znacznych oszczędności.

Alfredo Meazza, dyrektor sprzedaży na Włochy w Panasonic, przedstawił szanse na rynku włoskim w dziedzinie HVAC, na którym, podobnie jak w całej Europie, coraz większą uwagę skupia się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju. Ponadto podkreślił wysiłki firmy na rzecz wzmocnienia działu przed sprzedażą poprzez wprowadzenie nowych ról inżynieryjnych i rozbudowę struktury usługowej. Rozbudowa ta obejmuje szerszy zakres usług posprzedażowych i konserwacyjnych.

Yuki Kusumi, Panasonic Group CEO

Bezpłatna prenumerata