Nowy adres SPIUG

Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych zmieniło siedzibę z dotychczasowego miejsca na:

01-793 Warszawa  ul. Rydygiera 15 lok. 114.

Pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian. 

Bezpłatna prenumerata