IMI Hydronic Engineering dołącza do EcoVadis


Ze względu na rosnące zainteresowanie klientów w transparentność działań w zakresie wpływu ich dostawców i partnerów na środowisko, ważne było dla IMI Hydronic Engineering, jako jednego z wiodących producentów w branży HVAC, aby móc to potwierdzić i pokazać swoje ciągłe zaangażowanie w ulepszanie produkcji firmy. Dlatego na początku 2023 r. po raz pierwszy koncern złożył wniosek o przyznanie mu ratingu EcoVadis.
EcoVadis jest największą na świecie organizacją oceniania praktyki zrównoważonego rozwoju w biznesie. Złożoność oceny zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw jest powszechnie uznawanym wyzwaniem, dodatkowo potęgowanym przez liczbę dostawców wymagających oceny. EcoVadis oferuje rozwiązanie, które pozwala firmom przesyłać dane oparte na 4 filarach ESG, odpowiadając na kwestionariusze dostosowane do ich konkretnego sektora gospodarczego i lokalizacji działalności operacyjnej. EcoVadis ma cztery poziomy, które zapewniają znormalizowaną ocenę ESG i system punktacji, promując lepsze zrozumienie praktyk ESG i zapewniając widoczność klientom i dostawcom przy podejmowaniu decyzji, z kim współpracują.

IMI Hydronic Engineering i EcoVadis
Regulacje rządowe zmierzają w kierunku wymogu większej widoczności zobowiązań ESG firm i ich wpływu w zakresie 1, 2 i 3, dlatego IMI Hydronic musi znaleźć sposób na dostarczenie tych informacji klientom w sposób prosty i przejrzysty. EcoVadis, jako największy na świecie i najbardziej zaufana organizacja oceniania wskaźników zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, był oczywistym wyborem w zakresie dostarczania takich informacji.
Po dogłębnej analizie udostępnionych informacji firma otrzymała brązowy medal EcoVadis w uznaniu za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju! Był to pierwszy rok, w ubieganiu się o ten certyfikat, a wynik 55/100 klasyfikuje IMI Hydronic jako firmę na średnim poziomie, co plasuje ją powyżej średniej w branży.
Udział w tym procesie pozwolił ustalić konkretne, dostosowane do potrzeb firmy działania, które musi podjąć, aby wypełnić swoje luki w zrównoważonym rozwoju i osiągnąć swój cel, jakim jest platynowy medal EcoVadis.
Źródło: IMI Hydronic
Pełna treść informacji

Bezpłatna prenumerata