Elektra – Gazelą Biznesu 2018

Po raz kolejny Elektra została wyróżniona tytułem Gazeli Biznesu potwierdzając swoją pozycję w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Aby otrzymać tytuł firma musi przez trzy lata z rzędu zwiększać obroty i osiągać zysk.  W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2015, 2016 i 2017.

O tytuł Gazeli Biznesu może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
•    rozpoczęła działalność przed rokiem 2015 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
•    w roku bazowym 2015 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
•    w latach 2015-2017 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
•    w latach 2015-2017 ani razu nie odnotowała straty
•    umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017