Dzięki CEEB znamy już dane o kotłach w ponad 300 tys. domach

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem. Obowiązek składania deklaracji dotyczy właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, które mają źródło ciepła/spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW.

Terminy:
– dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni,
– dla budynków, które już istnieją, to 12 miesięcy.
Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Sposób złożenia deklaracji:
– w formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie zone.gunb.gov.pl – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwia proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklarację elektronicznie mogą złożyć jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód,
– w formie papierowej – wypełniony dokument można też wysłać listem albo złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy, właściwej ze względu na lokalizację budynku.
Formularze do pobrania tutaj
Więcej informacji na stronie GUNB: kliknij

Zgodnie ze stanem na 04.10.2021 r. złożono 314 923 deklaracji w systemie CEEB
Deklaracje typu A (budynki i lokale mieszkalne) – 301 455
Deklaracje typu B (budynki i lokale niemieszkalne) – 13 468
142 130 złożonych deklaracji przez urzędnika, a 172 793 online

Liczba deklaracji ze wskazaniem domu jednorodzinnego: 274 264

Liczba deklaracji ze wskazaniem budynku wielolokalowego: 33 328

Liczba deklaracji dla źródeł ciepła uruchomionych:
– przed 1 lipca: 293 825
– po 1 lipca: 21 098

Liczba kotłów na paliwo stałe w podziale na klasy kotła:
– Ekoprojekt: 4919
– klasa 3: 23 834
– klasa 4: 15 477
– klasa 5: 30 452
– poniżej klasy 3 lub brak informacji: 71 735

Rodzaj paliwa dla kotłów na paliwo stałe:
– drewno kawałkowe: 72 763
– Inny rodzaj biomasy: 2178
– Pellet drzewny: 17 389
– Węgiel i paliwa węglopochodne: 107 950

Na twitterze z kolei GUNB (kliknij) podał szczegółowe dane obejmujące wszystkie deklarowane źródła ciepła i spalania paliw wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 12.10.21 r. (patrz tabela)

Źródło: GUNB
Pełna wersja informacji: kliknij

Bezpłatna prenumerata