Aktualności z NFOŚiGW

85 mln zł na efektywność energetyczną

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców, którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Ich koszty całkowite oszacowano na 160 mln zł. Wśród inwestycji, usytuowanych w siedmiu województwach, będą projekty realizowane na obszarze miast średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

 więcej 

Wsparcie budowy ciepłowni geotermalnej w Białce Tatrzańskiej

Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma niemal 3,4  mln zł niskooprocentowanej pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło i chłód obiekty tamtejszego Kompleksu Turystycznego Bania. Przedsięwzięcie to jest kolejnym przykładem efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE).
Umowa w tej sprawie została podpisana 10 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.
W ramach dofinansowanego projektu przedsiębiorstwo Bania wdroży innowacyjny system wykorzystania w dodatkowy sposób energii geotermalnej z ujęcia GT1. Woda z odwiertu popłynie do zbudowanej ciepłowni geotermalnej, która z kolei zasili w ciepło i chłód hotel oraz inne budynki w bazie turystycznej Bania. Planowane jest m.in. wdrożenie technologii wymiennikowni, w tym pozyskanie i montaż odpowiednich urządzeń (m.in. agregatów wielofunkcyjnych i chłodnic adiabatycznych). Ponadto zostaną oddane do użytku rurociągi sieci cieplnej oraz dwa zbiorniki: jeden jako rezerwuar wody geotermalnej, a drugi przeznaczony na ścieki oczyszczone (zasób schłodzonej wody termalnej).
System zostanie zbudowany do 30 czerwca 2019 r.

 więcej

Unijne dotacje na kogenerację – kolejne 90 mln zł

Po raz czwarty NFOŚiGW będzie przyjmował i oceniał wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Tym razem na ten cel zarezerwowano 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności. Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe o wsparcie będą mogły starać się od 28 września do 26 listopada 2018 r.

Wyniki oceny złożonych projektów zostaną ogłoszone w lipcu 2019 r., co oznacza, że umowy z beneficjentami będą zawierane do końca października przyszłego roku. W czwartym konkursie z POIiŚ 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, pod uwagę będą brane przedsięwzięcia polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

 więcej

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017