9 lat potrwa likwidowanie deficytu mieszkaniowego

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba gospodarstw domowych w ubiegłym roku wyniosła w Polsce 14,49 mln. W tym samym czasie liczba mieszkań zatrzymała się na 13,42 mln. Oznacza to, że deficyt mieszkaniowy w naszym kraju można szacować na ponad 1 mln jednostek mieszkaniowych.

Ponieważ posiadanie własnego mieszkania czy domu jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb, w wielu krajach europejskich rządy starają się na różne sposoby zwiększać dostępność mieszkań. W Polsce w ostatnich latach takim rozwiązaniem był program Rodzina na swoim, oferujący dopłaty do kredytów hipotecznych.

Z szacunków GUS wynika, że przyrost liczby mieszkań w naszym kraju utrzyma się na poziomie z zeszłego roku, to proces ten zajmie niecałe 9 lat.

Źródło: Emmerson S.A.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017