Termostatyczne zawory mieszające w instalacjach wody użytkowej

Zadaniem termostatycznych zaworów mieszających ciepłej wody użytkowej jest zapewnienie wypływu wody o stałej temperaturze, zadanej przez użytkownika lub eksploatatora, niezależnie od zmieniających się warunków i parametrów w instalacjach zasilających wody zimnej i gorącej.  Nastawa odpowiedniej temperatury zmieszania odbywa się na pokrętle, możliwa jest regulacja w zależności od wybranego produktu w różnych zakresach, przykładowo w zakresie 30-65°C. Element termostatyczny charakteryzuje wysoka czułość, co pozwala zapewnić wysoką sprawność regulacji również przy małych przepływach. Nastawiona wartość może zostać zablokowana i zaplombowana  w celu ochrony przed ingerencją osób do tego nie uprawnionych.

Działanie

Woda zmieszana opływa element termostatyczny zintegrowany w zaworze tak, że możliwe jest uzyskanie stałej temperatury wypływającej wody.
Element termostatyczny koryguje na bieżąco strumienie przepływającej zimnej i gorącej wody, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dokładną regulację i precyzyjnie zmieszaną temperaturę wynikową.
Mieszacze termostatyczne wyposażone są w blokadę antypoparzeniową, w celu ochrony przed ewentualnym oparzeniem wypływ z urządzenia jest samoczynnie odcinany w przypadku zaniku zimnej wody w instalacji.

 Zastosowanie

Główny obszar zastosowania termostatycznych zaworów mieszających to instalacje wody użytkowej:

  • na przewodzie wody użytkowej za wymiennikiem ciepła, kotłem  lub podgrzewaczem, w celu zmieszania wody i uzyskania odpowiedniej temperatury na potrzeby całego budynku lub całej instalacji

 

Zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego jest wręcz  konieczne np. w instalacjach z solarnym podgrzewem wody. W biwalentym zasobniku wody użytkowej w zależności od warunków atmosferycznych temperatura może dochodzić do 100°C. Jest to temperatura zbyt wysoka, aby bez domieszania  wprowadzić ją w instalację wody użytkowej;

  • przed kilkoma punktami czerpalnymi, w szachcie przed pokojem hotelowym, salą szpitalną

Łatwo wyobrazić sobie celowość takiego rozwiązania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, w instalacjach ciepłej wody użytkowej szczególnie obiektów użyteczności publicznej powinna być przeprowadzana okresowa dezynfekcja termiczna. Jest to ważne w przypadku dużych obiektów, ze względu na dużą objętość wodną rur i armatury, a tym samym duże ryzyko kolonizacji bakteriami Legionnella i innymi.

W obiektach mieszkalnych zaleca się przeprowadzanie dezynfekcji termicznej czynnikiem  o odpowiedniej temperaturze nie niższej niż 70°C. Zwykle wykonawcy czy producenci urządzeń grzewczych przewidują dezynfekcję w porze nocnej. Niestety  w hotelu czy szpitalu nie można wykluczyć, że gość hotelowy czy pacjent szpitala  będzie chciał skorzystać z instalacji  również w godzinach nocnych.  Zawory mieszające, przykładowo typ Brawa Mix, zamontowane przed salą szpitalną, pokojem hotelowym,  zapewniają pewną ochronę przed poparzeniem, również w trakcie odbywającej się dezynfekcji czy braku dopływu zimnej wody;

  • przed jedną umywalką.

Zastosowanie to wykorzystywane jest np. w żłobkach, itp. Obiektach, gdzie wymagana jest odpowiednio niska temperatura zmieszania w konkretnym punkcie czerpalnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo termostatyczne zawory mieszające mogą zostać zastosowane w instalacjach grzewczych jako ogranicznik temperatury w systemach ogrzewania płaszczyznowego jak np. na schematach (rys.3).

Przestrzegamy zasad poprawnej pracy zaworów

Aby zapewnić prawidłową pracę instalacji wyposażonych w termostatyczne zawory mieszające pamiętać należy o kilku aspektach:
- ciepła woda dopływająca do zaworu mieszającego musi być o około 10 stopni wyższa niż średnia temperatura zmieszana;
- zimna woda  dopływająca do zaworu mieszającego musi mieć co najmniej 10 stopni mniej od oczekiwanej temperatury zmieszania;
- ciśnienia po stronie zimnej i gorącej wody  powinny być na zbliżonym lub identycznym  poziomie.

W przypadku silnego zmineralizowania wody zaleca się zastosowanie urządzeń uzdatniających w celu ochrony armatury i rur przed uszkodzeniem wzgl. przed zakłóceniami ich funkcjonalności. Dotyczy to zwłaszcza tzw. gorącej części instalacji, która narażona jest na osadzanie się kamienia znacznie bardziej, niż część zimna. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących  norm i wymogów.
W przypadku montażu w instalacji z cyrkulacją zaleca się montaż zaworu stopowego, zapobiegającego wystąpieniu przepływu wody w niepożądanym kierunku.
Na dopływie ciepłej i zimnej wody zaleca się montaż filtra siatkowego, który zapobiegnie zakłóceniom pracy spowodowanym nieczystościami niesionymi przez wodę.
W celu zapewnienia bieżącej kontroli temperatury wody zmieszanej rozważyć można montaż kształtki termostatycznej, wyposażonej w termometr.

Termostatyczne zawory mieszające pojawiają się coraz częściej w instalacjach wody użytkowej. Podyktowane jest to głównie coraz większą uwagą jaką przypisuje się  higienie instalacji wodnych oraz komforcie i  bezpieczeństwie użytkowników.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Joanna Pieńkowska
Doradca techniczny
Oventrop

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017