Solarkonfigurator – oszacowanie zapotrzebowania na kolektory

Junkers opracował Solarkonfigurator – praktyczne narzędzie pozwalające oszacować liczbę potrzebnych dla danego budynku kolektorów.
Konfigurator systemów solarnych Junkers pomaga określić, ile kolektorów słonecznych należy umieścić na dachu budynku, w którym chcemy wspomagać centralne ogrzewanie energią słoneczną lub wykorzystywać ją do otrzymywania ciepłej wody użytkowej.
Użytkownik Solarkonfiguratora musi zdefiniować takie zmienne jak region, w którym znajduje się jego budynek oraz spadek i kierunek położenia dachu. W zależności od celu, jakiemu ma służyć kolektor, należy określić także wielkość zasobnika (c.w.u.) lub jednostkowe straty cieplne budynku (c.o.). Po wypełnieniu wszystkich pozycji Solarkonfigurator oszacuje solarfaktor (współczynnik korekcyjny, uwzględniający lokalizację budynku, spadek dachu oraz odchylenie od kierunku południowego) i liczbę potrzebnych kolektorów.
Przejdź na Solarkonfigurator

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017