Polska w radzie Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej

5 kwietnia br. Polska jako jedyny kraj Europy Środkowo-Wschodniej i jeden z sześciu państw europejskich, została wybrana do Rady Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej (IRENA). Nasz kraj w Radzie reprezentować będzie wiceminister gospodarki Marcin Korolec.
Z Europy w Radzie IRENA zasiadają, poza Polską, przedstawiciele Niemiec, Francji, Danii, Luksemburga i Hiszpanii.
Międzynarodowa Agencja ds. Energii Odnawialnej (IRENA) została powołana na konferencji 26 stycznia 2009 r. IRENA zajmuje się promocją wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystywania energii odnawialnej. Polska należy do członków założycieli IRENA.
Więcej: http://wyborcza.pl/1,91446,9383069,Polska_w_miedzynarodowej_radzie_ds__energii_odnawialnej.html

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017