Laboratorium Wentylacji Pożarowej na Politechnice Warszawskiej

14 lutego br. na Politechnice Warszawskiej (Wydział Inżynierii Środowiska) miało miejsce uroczyste otwarcie Laboratorium Wentylacji Pożarowej na które zostali zaproszeni między innymi: prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska,  prof. dr hab. Jan Szmidt – dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prezesi firm PLUM i SMAY: Maciej Szumski z małżonką Dorotą Szumską oraz Marek Maj.
Powstanie laboratorium jest efektem trójstronnej współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska oraz dwóch polskich firm PLUM Sp. z o.o. SMAY Sp. z o.o. W ramach wspólnego projektu firmy sponsorskie sfinansowały gruntowny remont nowego pomieszczenia laboratorium oraz sali dydaktycznej, zapewniając wysokiej klasy wyposażenie techniczne i pomiarowe stanowiska badawczego. Wyposażenie stanowi: nowoczesne jednostki napowietrzania pożarowego sterowane najnowszej generacji automatyką opartą o algorytmy predykcyjne,  system monitoringu stanu budynku, zbierania i archiwizacji danych oraz szereg innych urządzeń pomiarowych.
Po przecięciu wstęgi przez dziekanów i prezesów firm sponsorskich, dr inż. Grzegorz Kubicki w krótkim słowie wprowadzającym przedstawił idę powstania Laboratorium, omówił zasadę funkcjonowania zainstalowanych urządzeń oraz zasady praktycznej realizacji systemów zapobiegania zadymieniu. W wystąpieniu nakreślone zostały również podstawowe cele założenia stanowiska badawczego:
- cel naukowy – dzięki bogatemu wyposażeniu technicznemu nowe stanowisko badawcze ma znaczny potencjał naukowy i może stanowić bardzo przydatne narzędzie m.in. dla lepszego zjawisk hydraulicznych, pojawiających się podczas napowietrzania pożarowego w budynkach wielokondygnacyjnych;
- cel dydaktyczny – wyjątkowa możliwość przekazania studentom w trakcie zajęć laboratoryjnych praktycznej wiedzy o zasadach funkcjonowania coraz bardziej popularnych systemów wentylacji pożarowej. W czasie takich zajęć ich uczestnicy będą mogli osobiście „dotknąć” problemów stabilizacji ciśnienia, ukierunkowanych przepływów, siły parcia hydrostatycznego i przekonać się, jakie możliwości praktyczne daje stosowanie najnowszych osiągnięć automatyki przemysłowej;
- cel propagandowy – rozpowszechnianie  wiedzy dotyczących warunków skutecznego działania systemów różnicowania ciśnienia podczas programu szkoleń i pokazów dla przedstawicieli różnych środowisk związanych z procesem inwestycyjnym i ochroną p.poż.
Prelekcja zakończyła się uruchomieniem zainstalowanych urządzeń i demonstracją działania systemu napowietrzania oraz możliwości układu sterującego. Uroczystość została uhonorowana symboliczną lampką szampana.
Wszystkie osoby zainteresowane działalnością Laboratorium Wentylacji Pożarowej serdecznie zapraszamy na cykl jednodniowych szkoleń. Pierwsze szkolenie zaplanowane jest na 15 marca. Szczegóły wkrótce na stronach internetowych firm.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017