Inwestor a zgoda na umowę z podwykonawcą

Regulacja prawna dotycząca umowy o roboty budowlane zawarta jest w przepisach art. 647-658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej k.c. Unormowania dotyczące zagadnień administracyjnoprawnych odnoszących się do zagadnień związanych z inwestycjami budowlanymi zawarta jest natomiast w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zgodnie z...
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017