Ile i jakich urządzeń grzewczych sprzedało się w 2020 i pierwszej połowie 2021?

Podsumowanie rynku


Podczas V. Konferencji Rynku Urządzeń Grzewczych, która odbyła się w Poznaniu w połowie września br., Janusz Starościk – prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Grzewczych SPIUG, przedstawił podsumowanie rynku urządzeń grzewczych. Raport ten pokazuje sprzedaż urządzeń z poszczególnych grup asortymentowych zarówno w ujęciu ich liczby, jak i w tendencji spadkowej lub wzrostowej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tło rynkowe 2020

• Początkowe zawirowania w branży spowodowane rozpoczęciem pandemii i częściowym lockdownem.
• Niepewność w pierwszej połowie 2020, co do rozwoju rynku i negatywnego wpływu lockdownu na działania biznesowe w branży.
• Inicjatywy na rzecz pobudzenia gospodarki na poziomie UE i krajowym.
• Podwyżki cen surowców i problem z ich dostępnością dla produkcji urządzeń i elementów instalacji grzewczych.
• Panująca w 2020 i 2021 roku koniunktura sprzyjająca inwestycjom na rzecz ograniczenia niskiej emisji – modyfikacja programu Czyste Powietrze i kontynuacja lokalnych inicjatyw i programów wsparcia.
• Rozwój budownictwa mieszkaniowego od II połowy 2020.

Zmiany rynkowe w kategoriach produktów razem

Podsumowanie, czyli rok 2020 w pigułce

 1. Wzrost liczby oddanych mieszkań przełożył się na liczbę zainstalowanych urządzeń grzewczych.
 2. Lokalne programy ograniczania niskiej emisji miały znaczny wpływ na dynamiczny rozwój rynku wymian.
 3. Pandemia nie miała negatywnego wpływu na wyniki branży instalacyjno-grzewczej w skali całego 2020 roku – wprowadzono od razu na początku procedury bezpieczeństwa dla serwisantów, klientów, instalatorów, handlowców i producentów.
 4. Rośnie udział w rynku zaawansowanych technicznie urządzeń grzewczych i coraz więcej montuje się instalacji wykorzystujących OZE.
 5. Braki personalne wśród instalatorów.
 6. Opóźnienia w dostawach urządzeń i elementów instalacji grzewczych spowodowane wysokim popytem i problemami dostępnością surowców do ich wytwarzania na poziomie ogólnoeuropejskim

Co może przynieść nam rok 2021 i lata kolejne

 1. Istotny wzrost liczby pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych w 2020-2021 roku prognozują rozwój rynku pierwszych instalacji w latach kolejnych.
 2. Rozwój programów ograniczania niskiej emisji z urządzeń grzewczych będzie w dalszym ciągu stymulować rynek wymian.
 3. Istotny wpływ pakietu Fit for 55 na wymuszenie przyspieszonej transformacji dla całego ogrzewnictwa – szansa: przyspieszenie na rynku wymian.
 4. Można się spodziewać nowego rozdania i powrotu do idei wsparcia rozwoju wytwarzania ciepła z OZE zarówno w instalacjach indywidualnych, jak i w instalacjach ciepła sieciowego – powrót do ustawy/rozporządzenia o cieple z OZE.
 5. Utrzyma się wzrostowy trend sprzedaży pomp ciepła do ogrzewania zwłaszcza powietrznych pomp ciepła.
 6. Ogólny trend elektryfikacji ogrzewania jest szansą dla szerszego wykorzystania energii elektrycznej na cele grzewcze, w tym wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej pochodzącej z OZE.
 7. Spodziewane jest szersze wykorzystanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania w instalacjach hybrydowych z innymi źródłami ciepła, głownie w istniejących budynkach.
 8. Szersze wykorzystanie instalacji hybrydowych opartych na różnych źródłach ciepła w celu podwyższania efektywności energetycznej instalacji grzewczej.
 9. Rozwój działań w kierunku dekarbonizacji gazu i coraz szerszego wykorzystania tzw. „zielonych gazów”, w tym wodoru w ogrzewnictwie.
 10. Zagrożenia to osłabienie siły nabywczej inwestorów spowodowane wzrastającą inflacją oraz brak wystarczającej liczby instalatorów do realizacji transformacji ogrzewnictwa.
 11. Zagrożenie płynności dostaw spowodowane problemem z pozyskiwaniem surowców i podzespołów.Bezpłatna prenumerata