Heating Market Report 2020

Od redakcji:
Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Ciepłowniczego (EHI) opublikowało ciekawy raport podsumowujący rynek grzewczy/ciepłowniczy w Europie w 2020 roku.
Raport składa się z dwóch najważniejszych części. Pierwsza zawiera krótki, techniczny opis różnych najpopularniejszych źródeł ciepła i systemów grzewczych, które nie są oparte na węglu i wpisują się w cele neutralności klimatycznej dla budynków do 2050 r. Mamy więc techniczną, ogólną charakterystykę urządzeń z podkreśleniem ich wydajności i korzyści wynikających z dekarbonizacji. Wśród opisanych źródeł są: kotły kondensacyjne, pompy ciepła, systemy solarne, kotły na biomasę itp., ale też znajdziemy tam opis systemów ogrzewania np.: grzejnikowego czy płaszczyznowego.
Dla fachowców naszej branży najbardziej interesująca może być jednak druga część raportu, zawiera bowiem przegląd struktury ogrzewania na największych rynkach Europy, w tym zestawienie rodzajów urządzeń sprzedanych w 2018 r., a także przegląd aktualnie tam zainstalowanych. Warto porównać sobie poszczególne rynki i wyciągnąć wnioski.

Raport można pobrać w PDF ze strony:
• EHI (kliknij)
• SPIUG (kliknij)

Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Ciepłowniczego (EHI) reprezentuje 90% unijnego rynku wytwarzania ciepła i ciepłej wody. Zatrudniając bezpośrednio ponad 125 000 osób i inwestując ponad 1 miliard euro rocznie, nasz przemysł ma kluczowe znaczenie dla przejścia UE na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r. EHI zrzesza 41 wiodących na rynku firm i 12 krajowych stowarzyszeń z europejskiego sektora komfortu cieplnego; produkcja wydajnych i opartych na odnawialnych źródeł energii systemów grzewczych oraz innowacyjnych rozwiązań hybrydowych i cyfrowych.

Od autorów raportu:
Dekarbonizacja systemów grzewczych jest największym wyzwaniem, przed jakim stoi UE, jeśli chodzi o osiągnięcie celu neutralności klimatycznej dla budynków do 2050 r. Obecnie budynki odpowiadają za 36% emisji CO2 w UE i około 40% końcowego zużycia energii.
Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania do dekarbonizacji ogrzewania. Europa ma bogatą różnorodność budynków, infrastruktury energetycznej i stref klimatycznych, dlatego nasi inżynierowie opracowują rozwiązania grzewcze na każdą potrzebę, aby stymulować wykorzystanie odnawialnego ciepła w naszych domach i biurach.
Ten raport rynkowy przedstawia największy dostępny zestaw danych na europejskim rynku ciepłowniczym i ilustruje szeroko spektrum technologii grzewczych dostępnych w całej Europie, a także ich odpowiedni potencjał w zakresie oszczędności CO2.
Biorąc pod uwagę szacunkową liczbę 66 milionów starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych w Europie (ze 103 milionów) wymienianych w tempie zaledwie 4% rocznie, musimy przyspieszyć tempo modernizacji, jeśli mamy osiągnąć nasze cele w zakresie neutralności węglowej do 2050.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek nasz dom to coś więcej niż miejsce, w którym mieszkamy. Odkąd wybuchła pandemia koronawirusa, „dom” stał się biurem, szkołą, siłownią i nie tylko. Dobre samopoczucie, zdrowie i wygoda w domu stają się coraz ważniejsze w wyniku ograniczeń, których doświadczają miliony obywateli UE. Nowe systemy grzewcze to nie tylko energooszczędność, ale także komfort w pomieszczeniach, dobra jakość powietrza, a nawet możliwość zdalnej konserwacji, która okazała się niezwykle ważna w dostosowaniu się do takich sytuacji kryzysowych.

Polska w raporcie

W 2018 roku w polskich budynkach zainstalowano ponad 345 tys. energooszczędnych i odnawialnych źródeł ciepła. Około 75% z nich zostało zamontowanych w celu wymiany starych i zanieczyszczających powietrze urządzeń grzewczych. Jednak węgiel jest nadal szeroko stosowany do ogrzewania. Te stare kotły należy zastąpić wydajniejszymi i bardziej ekologicznymi alternatywami i to szybko.
Znaczący impuls dla tych alternatyw ogrzewania pochodzi z polityki krajowej, w tym z programów, takich jak Program Czyste Powietrze, mających na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza poprzez instalację wydajnych i odnawialnych źródeł ciepła.
Węgiel jest nadal szeroko stosowany w większości zastosowań energetycznych, na przykład do produkcji energii elektrycznej (około 80% z węgla) oraz ciepłej wody do ogrzewania (około 75%).

Zużycie węgla do indywidualnego ogrzewania jest również znaczące, choć niższe: około połowa z ponad 4 milionów starych kotłów w polskich budynkach pracuje na węglu. Te przestarzałe urządzenia należy szybko wymienić na bardziej wydajne i czystsze technologie, ale nie dzieje się to wystarczająco szybko. W tym tempie wymiana ich wszystkich zajmie około 15-20 lat.
Korzyści z wymiany starych kotłów w Polsce będą ogromne: ponad 30 mln ton redukcji emisji CO2 i 130 ton cząstek stałych (PM) rocznie. Oznaczałoby to również zwiększenie wkładu ciepłownictwa – obecnie 4 mld EUR / rok – do polskiej gospodarki.
Większość nowo zainstalowanych źródeł ciepła to gazowe kotły kondensacyjne (praktycznie brak emisji PM), które wpisują się w realizację programu Czyste Powietrze w Polsce. Liczba z kolei zainstalowanych elektrycznych pomp ciepła wzrosła o 39% w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Urządzenia te są bardzo często instalowane zarówno w starych, jak i nowych budynkach. Ponadto w 2018 r. znacznie wzrósł także polski rynek systemów solarnych (sprzedaż ok. 310 tys. mkw.). Polski rynek grzewczy utrzymał również charakterystycznie duży udział nowoczesnych kotłów na biomasę, które ograniczają lokalną emisję w porównaniu do swoich poprzedników węglowych.

Bezpłatna prenumerata