Tubolit DG Plus

Producent: ARMACELL

Izolację Tubolit DG Plus firmy Armacell wykonano z polietylenu – elastycznej pianki izolacyjnej o zamkniętej strukturze komórkowej, która charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi i jest przeznaczona do stosowania jako izolacja cieplna i akustyczna w instalacjach sanitarnych i grzewczych. Otulina powstała z myślą o ochronie rur grzewczych i sanitarnych w instalacjach c.o., ciepłej i zimnej wody użytkowej i innych. Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, który wynosi λ40°C=0,040 W/(m·K) jest w stanie skutecznie ograniczyć straty energii, co nie tylko przekłada się na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, ale też korzystnie wpływa na środowisko. Zaletą izolacji Tubolit DG Plus jest również ochrona akustyczna rur – materiał, z jakiego została wykonana skutecznie redukuje hałas wydobywający się z instalacji.
Izolacja instalacji powinna nie tylko zapewniać ochronę przed stratami energii, ale też gwarantować bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożaru. Tego rodzaju produkty są zwykle wykonane z łatwopalnych tworzyw sztucznych.
W wyniku spalania syntetyczne tworzywa wydzielają toksyczny dym, który jest wdychany przez osoby opuszczające budynek, a dodatkowo znacznie ogranicza widoczność, blokując drogi ewakuacyjne. Izolacja Tubolit DG Plus skutecznie eliminuje ten problem. Otulina spełnia wymogi nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (otulina gr. 9 i 13 mm). W przypadku otuliny o grubości od 6 do 25 mm Euroklasa ogniowa wynosi BL-s1,d0, natomiast dla otuliny o grubości > 25 mm wartość ta określona została na poziomie CL-s1,d0. Izolacja w czasie pożaru generuje minimalną ilość dymu (klasa s1). Materiał ten ma wszelkie niezbędne dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, wśród których znajdują się deklaracje właściwości użytkowych, jak również certyfikat stałości właściwości użytkowych.
Otulina dostępna jest w 36 nowych rozmiarach, dzięki czemu z łatwością można ją dopasować do rur wielowarstwowych, z tworzyw sztucznych oraz stali.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017