ThermaSmart PRO od Thermaflex – proekologiczna izolacja

Producent: THERMAFLEX

ThermaSmart PRO to gama skutecznych i wytrzymałych komponentów izolacyjnych, wykonanych z pianki poliolefinowej. ThermaSmart PRO zapewnia nie tylko wysoką odporność mechaniczną, ale także charakteryzuje się polepszonym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Z uwagi na zamkniętą strukturę komórek i opór działaniom wilgoci, izolacja nie zmienia swoich parametrów izolacyjnych w czasie. Odporność na dyfuzję pary wodnej, polepszona elastyczność, przy jednoczesnej trwałości materiału pozwala na skuteczne zabezpieczenie instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych.
ThermaSmart PRO wykonano z najwyższej jakości pianki poliolefinowej. Ma klasą ogniową BL-s1;d0 (otuliny) i B-s2;d0 (maty), spełniając wymagania techniczne i prawne w zakresie nierozprzestrzeniania ognia na instalacjach, zgodnie z normą PN-EN 13501-1. Europejska klasa palności „B” klasyfikuje go jako materiał niezapalny i nierozprzestrzeniający ognia.
ThermaSmart PRO jest rozwiązaniem zaprojektowanym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To izolacja techniczna z Certyfikatem „Cradle to Cradle”. Dla systemu dostępna jest również Środowiskowa deklaracja produktu (EPD). ThermaSmart PRO jest produkowany bez (H)CFC, czyli bez substancji zubożających warstwę ozonową, a także bez lotnych związków organicznych. Produkcja odbywa się zgodnie z REACH, czyli rozporządzeniem UE, przyjętym w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. Te certyfikacje pokazują innowacyjne podejście Thermaflex do aspektów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju.
Zarówno izolacja pozostała po montażu, jak i po okresie eksploatacji może być w 100% recyklowana i zwrócona do ponownej produkcji. Dzięki tym wszystkim zaletom ThermaSmart PRO jest odpowiedzią na potrzeby związane z wymaganiami LEED i BREEM.
Izolacja występuje w postaci otulin, mat oraz prefabrykowanych kształtek, co pozwala na staranną izolację wszystkich newralgicznych miejsc. Dostępne są również otuliny samoprzylepne oraz otuliny dedykowane dla rur PP. W skład systemu wchodzą również akcesoria do montażu – klej ThermaGlue, taśma ThermaTape TS PRO oraz narzędzia montażowe.

Bezpłatna prenumerata