TacoSetter Bypass Solar

Producent: TACONOVA

Oferta firmy Taconova obejmuje specjalne modele TacoSetter Bypass Solar 130 i 185, przeznaczone do instalacji kolektorów słonecznych. Są one odporne na temperaturę podwyższoną odpowiednio do 130 lub 185°C. Za ich pomocą instalator może w prosty i szybki sposób ustawić dokładny przepływ w instalacji solarnej, bez konieczności korzystania z dodatkowych przyrządów pomiarowych lub usług firm zewnętrznych.
Pomiar przepływu oparty jest na zasadzie pływaka i sprężyny kontrującej. Wskaźnikiem wartości przepływu jest dolna krawędź pływaka. Element pomiarowy znajduje się w obejściu (by-pass) w stosunku do strumienia przepływu głównego i medium nie przepływa przez niego w sposób ciągły. W razie potrzeby można otworzyć by-pass przez wciśnięcie i przytrzymanie dźwigni samozamykającego się zaworu stopowego.
Montując zawór równoważący, należy zapewnić przed nim prosty odcinek rury o tej samej długości i średnicy co zastosowany typ zaworu. Modele TacoSetter Bypass mogą być montowane w pozycji pionowej, poziomej lub pod kątem. Należy tylko zwrócić uwagę na kierunek przepływu oznaczony strzałką na korpusie.
Najważniejsze zalety TacoSetter Bypass Solar to:
•    dokładna i szybka regulacja wielkości natężenia przepływu, bez konieczności stosowania wykresów, tabel lub zewnętrznych urządzeń pomiarowych,
•    bezpośrednia wizualna kontrola przepływu (wziernik) i odczyt wartości w l/min,
•    odporność na temperaturę do 130 lub 185°C,
•    montaż w dowolnej pozycji, brak konieczności konserwacji,
•    niski spadek ciśnienia,
•    kontrola lub wymiana przy pełnym obciążeniu instalacji,
•    możliwość skorygowania nastawy w dowolnym momencie.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017